KATEGORİLERİ
Acil Cerrahi ve Travmatolojide Nadir Vakalar
ISBN : 9786052585740 Kategori : , Yayınevi :
Editör :      Dr. Ender ANILIR
Editör :    Dr. Ender ANILIR
Baskı Yılı :    2019
Sayfa Sayısı :   288
Temin Süresi :  1-3 gün

120,00

İÇİNDEKİLER

Bölüm 1  

Ateşli Silah Yaralanması Nedeniyle Sol Karotid Arter Yaralanması

Olan Hastaya Aorta Uni-Karotid Baypa

Ahmet DAYLAN

Önder Turgut BOZKUR

 

Bölüm 2  

Künt Travma Sonrası İnternal Juguler Ven Rüptür

Yaser Said ÇETİN

 

Bölüm 3  

Kalbinde Penetran Yaralanmaya Sebep Olan Yabancı Cisimle

Acile Başvuran Hastanın Yönetimi ve Acil Tedavisi

Metin Onur BEYAZ

Murat UĞURLUCAN

 

Bölüm 4  

Gluteal Bölgeden Ateşli Silah Yaralanması Olan Hastada

İntrakardiyak Saçma Saptanması; Ateşli Silah Yaralanması

Olan Hastaya Yaklaşım

Harun YILDIRIM

 

Bölüm 5  

Tek Semptomu Sırt Ağrısı Olup Non-Steroid ile

Atlanabilen Olgu; Aort Diseksiyonu

Hasan Basri ÇETİNKAYA

 

Bölüm 6  

Parapleji ile Prezente Olan Akut Abdominal Aort Trombozu

Metin Onur BEYAZ

 

Bölüm 7  

Septalı Pnömotoraks

Ahmet DUMANLI

Şule ÇİLEKAR

 

Bölüm 8  

Spontan Pnömomediastinum Olgusuna Yaklaşım

Hüseyin Evren EREN

 

Bölüm 9  

Künt Batın Travması Nedeni ile Oluşan İzole Hepatik Arter Yaralanması

Oytun Saffet KAHYAOĞLU

 

Bölüm 10 

Boğa Boynuzuna Bağlı İliyak Arter ve Ven Yaralanmasının

Sentetik Greft ile Tamiri

Selim DURMAZ

 

Bölüm 11 

Künt Travma Sonrası Grade 4 Karaciğer Yaralanması Sonrası

Gelişen İntraparankimal Biliomanın Tedavisi

Mustafa Gökhan ÜNSAL

 

Bölüm 12 

Tanısal Torasentezden Laparatomiye Geçiş: Gecikmiş

İatrojenik Dalak Laserasyonu

Ferhat ÇAY

Burhan Hakan KANAT

 

Bölüm 13 

Spontan Dalak Torsiyonu

Mustafa YAVUZ

 

Bölüm 14 

Atravmatik Dalak Rüptürü, Klinik Prezentasyonu ve Yönetimi

Özhan ÖZCAN

 

Bölüm 15 

Spontan Dalak Rüptürü ile Sonuçlanan Nadir Tubaovaryan

Abse Olgusu

Murat YASSA

 

Bölüm 16 

Grade 5 Böbrek Travmalı Olguda Renorafi

Yücel YÜKSEL

Mehmet SARIER

 

Bölüm 17 

Künt Travma İzole Renal Parankim Hasarı

M. Burçin ALP

 

Bölüm 18 

Acil Servise Tam Senkop Nedeni ile Gelen Hastada Spontan

Özefagus Rüptürü

Aslı ŞENER

Neslihan SİLİV

 

Bölüm 19 

Koroziv Madde İçimine Bağlı Gelişen Total Mide Nekrozu Olgusu

Sevda YILMAZ

 

Bölüm 20 

Nadir Bir Olgu Sunumu: Erişkinde Strangüle Konjenital

Sağ Anterolateral Diyafram Hernisi

Fatih ASLAN

Ahmet Nurettin CENGİZ

 

Bölüm 21 

Nadir Görülen İleal Anjiomyolipomlu Bir Olgunun İleokolik

İntussusepsiyonuna Bağlı İntermittan İntestinal Obstruksiyon

Azmi LALE

 

Bölüm 22 

İnce Barsak Metastazına Bağlı Obstrüksiyon ile Prezente Olan

Tiroid Anjiosarkomu

Ahmet TÜRKAN

Gürkan DEĞİRMENCİOĞLU

 

Bölüm 23  Nadir Görülen Bir Akut Batın Nedeni: Yeni Tanı Crohn

Hastalığına Bağlı Spontan Terminal İleum Perforasyonu

Alper VARMAN

 

Bölüm 24 

Sistemik Lupus Eritematozis’li Hastada İnce Bağırsakta,

Spontan Perforasyon

Veli VURAL

 

Bölüm 25 

Nadir Bir İleus Nedeni; Abdominal Koza

Osman UYAR

 

Bölüm 26 

Tanıya Götüren Kesici Delici Alet Yaralanması: Havyar Apandisit

Hakan YİĞİTBAŞ

 

Bölüm 27 

Akut Batının Nadir Bir Nedeni, Apendiks Divertikülit Perforasyonu

Levent UĞURLU

 

Bölüm 28 

Geriyatrik Hastada Akut Apandisit ile Komplike Amyand Herni

Tuba ATAK

 

Bölüm 29 

Akut Apandisit Ön Tanısıyla Appendektomi Uygulanan  Hastada

Primer Appendiks Lenfoması

Veysel KARAHAN

 

Bölüm 30 

Akut Karında Laparoskopinin Diagnostik ve Terapötik Önemi:

Omental Nekrozlu Bir Vaka Sunumu

Tuba ATAK

 

Bölüm 31 

Akut Apandisit Kliniğini Taklit Eden Çekum Yerleşimli

Aksesuar Dalak Rüptürü

Şevket Barış morkavuk

 

Bölüm 32 

Nadir Bir Akut Batın Nedeni: Apendisyal Endometriozis

Celil UĞURLU

 

Bölüm 33 

Acil Obstrüktif Kolon Kitlesi Olan Vakalarda Kolonik Stent ve

Cerrahi Girişim Uygulamaları

Sezgin ZEREN

 

Bölüm 34 

Kolorektal Anastomoz Kaçaklarının Tedavisinde Endoskopik

Stent Uygulaması

Eyüp GEMİCİ

 

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Acil Cerrahi ve Travmatolojide Nadir Vakalar” için yorum yapan ilk kişi siz olun