KATEGORİLERİ
Acil Servis Yönetimi
ISBN : 9786059354912 Kategori : Yayınevi :
Editör :      Robert W. Strauss, Thom A. Mayer – Şervan Gökhan
Editör :    Robert W. Strauss, Thom A. Mayer – Şervan Gökhan
Baskı Yılı :    2017
Sayfa Sayısı :   796
Temin Süresi :  1-3 gün

120,00

BÖLÜM 1 Liderlik Prensipleri

1 Liderlik, Yönetim ve Motivasyon

2 Vizyon, Misyon, Değerler, Strateji ve Taktikler: Hastalara Hizmet, Ekibe Hizmet

3 Değişim ve Proje Yönetimi: Pratik Bir Yaklaşım

4 Yönetici Gücün Etkin Kullanımı: Ön Cepheden Bir Bakış Açısı

5 Acil Servisin Hastane Yönetimi İle Etkileşimi

6 Örgütlerde Yönetim Profesyonelleri: Hekim ve Hemşire Liderlerin Rolü

7 Hasta Güvenliği: Hata Ayıklama

8 Çatışma Yönetimi

9 Toplantıların Etkili Şekilde Gerçekleştirilmesi

10 Acil Serviste Müşteri Hizmetleri

11 Yazılı Belge / Cümle Kalıbı: Hizmeti Geliştirmek için Kanıta Dayalı Dilin Kullanımı

12 Acil Serviste Takım Çalışması ve Disiplini

13 Kişisel ve Profesyonel Denge Sağlama

BÖLÜM 2 Operasyonlar: Genel

14 Liderlik, Tıbbi Yöneticilik

15 Liderlik, Hemşirelik Direktörü

16 Acil Serviste Hekim-Hemşire Yöneticisi İlişkisi

17 Acil Servis Personel İstihdamı

18 Hemşire İstihdamı

19 Acil Hekim ve Hemşirelerinin Verimliliğinin Değerlendirilmesi

20 Acil Serviste Hekim Yardımcılarıve Pratisyen Hemşireler

21 Tıbbi Sekreterlik

22 Acil Servis Mevzuatının Getirdiği Düzenlemeler ve İlaçla Tedavi Mutabakatı

23 Acil Serviste Şiddet

24 Acil Serviste Yaşam Sonu Sorunları

25 Acil Servis Tasarımı

26 Acil Servis Hizmetlerinin Etkin Pazarlaması

27 Acil Servis Hastalarına Çok Kültürlü Yaklaşım

28 Acil Servis Altyapısı

BÖLÜM 3 Operasyonlar: Akış

29 Hasta Süreci: Neden Önemlidir, Nasıl Çözülür – Giriş

30 Hasta Akış Prensipleri

31 Triaj, Hasta Tanılama, Sınıflandırma, Bölümleme ve Kayıt

32 Ön-Değerlendirmeli Akış: Ekip Triajı ve Tedavisi, Triajda Sağlık

Personeli ve Diğer Yaratıcı Stratejiler

33 Ön Değerlendirmeli Hasta Bakımı: Triajda

34 Hızlı Bakı İsim Değil Fiildir: Acil Servis Hızlı Bakı Birimlerinin Rolü

35 Hekimle Temastan Çıkış Kararına Kadar Hasta Akışının Optimizasyonu

36 Acil Servislerde Gözlem ve Hızlı Tedavi Birimlerinin Rolü

37 Hasta Kabullerinin Hızlandırılması

38 Klinikten Ayrılış Kararı: Zorlu Son

39 Beklemeyi Yönetmek: Bekleyişin Psikolojisi

40 Hastane Genelinde Hasta Akışı ve Acil Servis

41 Tam Kapasiteye Ulaşmak İçin Etkin Çözümler

BÖLÜM 4 Operasyon: Acil Servis Uzmanlık

42 Göğüs Ağrısı Üniteleri

43 Travma Merkezi Uzmanlaşması

44 Zehir Merkezi Bakımı

45 Pediatrik Acil Tıp:Acil Servis Bölümü Diversifikasyonu

46 Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp

47 Acil Bakımda Ruh Sağlığı

48 Hastane Tıbbı

49 Acil Servis Afet Planlaması ve Müdahalesi

50 Askeri Acil Tıp

51 Bağımsız Acil Servisler

52 Spor Tıbbı

53 Geriatrik Acil Tıp: Kavramlar ve Başarılı Bir Uygulama

54 Yenilikçi Acil Servis Alternatifleri

55 Acil Sağlık Hizmetlerinde Farklılaştırılmış Uygulamalar

56 Hava Ambulansı ve Karadan Kurumlararası Transportun Rolü

BÖLÜM 5 Operasyonlar: Bilişim

57 Klinik Bilişime Giriş

58 Acil Serviste Bilişim Sistemleri: Seçim, Kurulum ve Kullanım

59 Elektronik Sağlık Kayıt Takip Sistemleri

60 Elektronik Sağlık Kayıtları (ESK) Dokümantasyon Sistemleri

61 Bilgisayarlı İstem Girişi ve Klinik Karar Desteği

62 Verilerin Toplanması ve Analizi

63 Zorunlu Destek Teknolojileri

64 Yükselen ve Gelecek Teknolojiler: Simülasyon Tabanlı Eğitim

BÖLÜM 6 Kalite ve Hizmet

65 Etkin Tıbbi Personel İlişkileri

66 Şikayet Yönetimi

67 Şampiyonları Ödüllendirme, Başıboşları Kuşatma

68 Hasta Güvenliği ve Hata Azaltma: Taktiksel Bir Yaklaşım

BÖLÜM 7 Finans

69 İş Planı Geliştirilmesi

70 Kişisel Finansal Planlama

71 Acil Serviste Kaynak Kullanımı

72 Mali Açıdan Başarılı Bir Acil Servis

73 Teşvikler Üzerinden Klinisyen Performanslarının Optimize Edilmesi

74 Teşvik Yoluyla Hemşirelik Performansının Optimizasyonu

75 Mali Açıdan Başarılı Özel Acil Hekim Grubu

76 Akademik Acil Serviste Finansal Başarı

BÖLÜM 8 Geri Ödeme

77 Geri Ödeme Konuları

78 Hizmet Ücreti İçin Hazırlanmak ve Yeni Bir Pratik veya Pratiğin Yeniden Düzenlenmesi

79 Kodlamaya Giriş

80 Gelişmiş Geri Ödeme

81 Acil Servis Tesis Gelirleriyle İlgili Konular

82 Acil Hizmetlerinin Faturalandırılması ve Tahsilatı

83 Uyum Kültürü Oluşturmak ve Etkili BirUyum Programını Sürdürmek

BÖLÜM 9 Kontratlar

84 Müzakere Becerileri

85 Doktorlarla Olan Sözleşmeler

86 Hastanelerle Sözleşme; Şartlar, Anlayış ve Stratejiler

87 Kadroluya Karşı Sözleşmeli

BÖLÜM 10 Yasal ve Düzenleyici Sorunlar

89 Acil Servis Liderleri İçin EMTALA

90 Tıbbi Tedavinin Kabulu ve Reddi

91 Acil Servis Dokümantasyonu

92 Raporlama Gerekleri, Gizlilik ve HIPAA

93 Çıkış İşlemleri, Taburculuk ve Takip

BÖLÜM 11 Malpraktis

94 Acil Serviste Risk Yönetimi: Zorluklar ve Fırsatlar

95 Acil Servis Risk Yönetimi Uygulaması

96 Malpraktis Sigortası

97 Tıbbi Kötü Uygulama, Bireysel Bedel

98 Tıbbi Malpraktis

BÖLÜM 12 İnsan Kaynakları

99 İnsan Kaynakları Yönetimi: Temel Prensipler

100 Hekim İstihdamı, Akreditasyon ve Oryantasyon

101 Hekim Elde Tutma, Geri Bildirim ve Mesleki Gelişim

102 Hemşire İstihdamı, Akreditasyonu ve Oryantasyonu

103 Hemşirelerin Elde Tutulması

104 Sağlığı Bozulan Personelin Kontrolü

105 Acil Tıpta Nesilsel Farklılıklar

106 Cinsiyet Çeşitliliği

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Acil Servis Yönetimi” için yorum yapan ilk kişi siz olun