KATEGORİLERİ
Acil Tıp Cep Kitabı A-Cep
ISBN : 9786052588321 Kategori : Yayınevi :
Editör :      Prof.Dr.Zeynep Kekeç
Editör :    Prof.Dr.Zeynep Kekeç
Baskı Yılı :    2020
Sayfa Sayısı :   685
Temin Süresi :  1-3 gün

80,00

RESÜSİTASYON VE KARDİYAK ACİLLER…………………………. 1

 

Temel ve İleri Yaşam Desteği………………………………………………………….. 3

 

Akut Koroner Sendromlar………………………………………………………………. 9

 

Disritmiler………………………………………………………………………………….. 11

 

Aritmi Algoritmaları…………………………………………………………………….. 29

 

Bradikardi………………………………………………………………………………….. 31

 

Defibrilasyon-Kardiyoversiyon…………………………………………………….. 33

 

Kalp Yetmezliği Akut Akciğer Ödemi……………………………………………… 36

 

Şok…………………………………………………………………………………………… 41

 

Anafilaksi ve Anafilaktik Şok……………………………………………………….. 44

 

Hipertansif Aciller……………………………………………………………………….. 49

 

Aort Diseksiyonu ve Anevrizması ………………………………………………… 54

 

Kardiyak İlaçlar………………………………………………………………………….. 58

 

Acilde Yoğun Bakım Hastası…………………………………………………………. 67

 

SOLUNUM ACİLLERİ…………………………………………………………… 71

 

Zor Havayolu Yönetimi……………………………………………………………….. 73

 

Hızlı Seri Entübasyon………………………………………………………………….. 78

 

Trakeostomi ve Bakımı………………………………………………………………… 81

 

Hemoptizi………………………………………………………………………………….. 84

 

KOAH……………………………………………………………………………………….. 86

 

Astım………………………………………………………………………………………… 90

 

Solunum Yetmezliği…………………………………………………………………….. 95

 

Non İnvaziv Mekanik Ventilasyon…………………………………………………. 98

 

GASTROİNTESTİNAL ACİLLERİ………………………………………. 101

 

Karın Ağrısı……………………………………………………………………………… 103

 

Mezenter İskemi……………………………………………………………………….. 108

 

Akut Kolesistit………………………………………………………………………….. 111

 

Akut Kolanjit……………………………………………………………………………. 113

 

Akut Pankreatit…………………………………………………………………………. 115

 

Akut Apandisit………………………………………………………………………….. 118

 

Koroziv Özofajit……………………………………………………………………….. 123

 

Özefagusta Yabancı Cisim…………………………………………………………… 126

 

Pil Yutulmasına Bağlı Acil Durumlar…………………………………………….. 130

 

Özefagus Varis Kanaması…………………………………………………………… 133

 

Gastrointestinal Kanamalar…………………………………………………………. 137

 

Spontan Bakteriyel Peritonit (SBP)……………………………………………….. 140

 

Hepatik Ensefalopati………………………………………………………………….. 143

 

İnflamatuar Barsak Hastalıkları……………………………………………………. 147

 

İrritabl Barsak Sendromu……………………………………………………………. 150

 

HEMATOLOJİK ACİLLER………………………………………………….. 155

 

Hematolojik Aciller……………………………………………………………………. 157

 

Onkolojik Aciller………………………………………………………………………. 166

 

Yeni Oral Antikoagülanlar (YOAK)……………………………………………… 173

 

ENFEKSİYON HASTALIKLARI ACİLLERİ……………………….. 179

 

Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları……………………………………………… 181

 

Yumuşak Doku Enfeksiyonları……………………………………………………. 186

 

Enfeksiyon Hastalıkları Tedavi Tablosu……………………………………….. 190

 

Solunum Yolu Enfeksiyonları……………………………………………………… 195

 

Pnömoni………………………………………………………………………………….. 197

 

Sepsis ve Septik Şok………………………………………………………………….. 202

 

RENAL ACİLLER………………………………………………………………… 209

 

Akut Böbrek Yetmezliği……………………………………………………………… 211

 

Acil Hemodiyaliz………………………………………………………………………. 214

 

Transplant Böbrek ve İlişkili Aciller…………………………………………….. 216

 

Potasyum Bozuklukları………………………………………………………………. 223

 

Hiponatremi, Hipernatremi………………………………………………………….. 226

 

Kalsiyum Bozuklukları………………………………………………………………. 232

 

Magnezyum ve Fosfat Bozuklukları……………………………………………… 236

 

ENDOKRİN ACİLLER…………………………………………………………. 241

 

Diyabet ve Komplikasyonları………………………………………………………. 243

 

Hipoglisemi………………………………………………………………………………. 247

 

Hipertiroidizm ve Tirotoksikoz……………………………………………………. 249

 

Hipotiroidizm……………………………………………………………………………. 253

 

Akut Adrenal Yetmezlik……………………………………………………………… 256

 

NÖROLOJİK ACİLLER……………………………………………………….. 259

 

Baş Ağrısı………………………………………………………………………………… 261

 

Geçici İskemik Atak…………………………………………………………………… 263

 

İnme……………………………………………………………………………………….. 267

 

Akut Güçsüzlük………………………………………………………………………… 271

 

Fasiyal Sinir Paralizisi………………………………………………………………… 273

 

Guillain-Barré Sendromu……………………………………………………………. 276

 

Myastenıa Gravıs (MG)……………………………………………………………… 278

 

Nöbet ve Status Epileptikus………………………………………………………… 281

 

Subaraknoid Kanama (SAK)……………………………………………………….. 283

 

Nöropatiler……………………………………………………………………………….. 286

 

Şuur Kapanıklığı……………………………………………………………………….. 289

 

Vertigo (Baş Dönmesi)……………………………………………………………….. 293

 

Trombolitik ve Endovasküler Tedavi……………………………………………. 298

 

Yaşlı Hastaya Acil Yaklaşım……………………………………………………….. 304

 

GÖZ ACİLLERİ……………………………………………………………………. 309

 

Göz Acilleri………………………………………………………………………………. 311

 

KULAK-BURUN-BOĞAZ HASTALIKLARI ACİLLERİ……… 319

 

Burundan Yabancı Cisim Çıkarma……………………………………………….. 321

 

Sinüzit……………………………………………………………………………………… 323

 

Oral Yaralanmalar……………………………………………………………………… 325

 

Diş Yaralanmaları……………………………………………………………………… 328

 

Farenjit…………………………………………………………………………………….. 330

 

Ani İşitme Kaybı……………………………………………………………………….. 332

 

Kulakta Yabancı Cisim……………………………………………………………….. 334

 

Otıtıs Eksterna………………………………………………………………………….. 337

 

Temporal Arterit ………………………………………………………………………. 340

 

TRAVMA ACİLLERİ……………………………………………………………. 341

 

Çoklu Travma…………………………………………………………………………… 343

 

Kafa Travması………………………………………………………………………….. 348

 

Boyun Travması……………………………………………………………………….. 353

 

Maksillo-Fasiyal Travma……………………………………………………………. 357

 

Göğüs Travması………………………………………………………………………… 361

 

Spontan Pnömotoraks………………………………………………………………… 369

 

Batın Travmaları……………………………………………………………………….. 375

 

Renal Travma……………………………………………………………………………. 377

 

Vertebra Yaralanmaları………………………………………………………………. 379

 

Pelvis Travması………………………………………………………………………… 385

 

Genitoüriner Travma …………………………………………………………………. 387

 

Ekstremite Travmaları………………………………………………………………… 390

 

Alt ve Üst Ekstremite Çıkıkları…………………………………………………….. 392

 

El Muayenesi ve Travmaları……………………………………………………….. 398

 

El Bilek Muayenesi ve Travmaları……………………………………………….. 402

 

Ayak Muayenesi ve Travmaları…………………………………………………… 405

 

Ayak Bileği Muayenesi ve Travmaları…………………………………………… 409

 

KLİNİK TOKSİKOLOJİ……………………………………………………….. 413

 

Zehirlenmeye Acil Yaklaşım……………………………………………………….. 415

 

Alkol Zehirlenmeleri………………………………………………………………….. 421

 

Karbonmonoksit Zehirlenmeleri………………………………………………….. 429

 

Lityum Zehirlenmeleri……………………………………………………………….. 431

 

Dijital Zehirlenmeler………………………………………………………………….. 433

 

Klonidin Zehirlenmeleri……………………………………………………………… 435

 

Varfarin Zehirlenmeleri………………………………………………………………. 436

 

Ca Kanal Blokeri Zehirlenmeleri………………………………………………….. 440

 

Antipsikotik İlaç Zehirlenmesi…………………………………………………….. 442

 

Beta Bloker Zehirlenmeleri………………………………………………………….. 444

 

Organofosfat-Karbomat Zehirlenmesi…………………………………………… 446

 

Parasetamol Zehirlenmeleri…………………………………………………………. 448

 

Salisilat Zehirlenmesi…………………………………………………………………. 450

 

Kurşun Zehirlenmesi…………………………………………………………………. 452

 

Siyanür Zehirlenmesi…………………………………………………………………. 457

 

Antikolinerjik Zehirlenmeler……………………………………………………….. 460

 

Fensiklidin (PCP) Zehirlenmesi……………………………………………………. 462

 

Sempatomimetik Zehirlenme……………………………………………………….. 464

 

Trisiklik Antidepresan Zehirlenmeleri…………………………………………… 466

 

Mantar Zehirlenmeleri………………………………………………………………… 468

 

Yılan Isırması…………………………………………………………………………… 470

 

Akrep Sokması…………………………………………………………………………. 474

 

Deniz Hayvanları Zehirlenmesi……………………………………………………. 476

 

Diş Macunu ve Benzerleri İle Olan Zehirlenmeler…………………………… 479

 

Arsenik Zehirlenmesi…………………………………………………………………. 482

 

ÇEVRESEL ACİLLER  ………………………………………………………… 487

 

Suda Boğulma…………………………………………………………………………… 489

 

Disbarizm ve Dalış Acilleri…………………………………………………………. 491

 

Sıcak Acilleri…………………………………………………………………………….. 493

 

Yanık………………………………………………………………………………………. 495

 

Soğuk Acilleri…………………………………………………………………………… 499

 

Yüksek İrtifa Hastalıkları……………………………………………………………. 502

 

Elektrik ve Yıldırım Yaralanmaları……………………………………………….. 504

 

ÜROGENİTAL ACİLLER…………………………………………………….. 509

 

Üriner Yol Enfeksiyonları…………………………………………………………… 511

 

Testis Torsiyonu……………………………………………………………………….. 515

 

KADIN-DOĞUM ACİLLERİ………………………………………………… 519

 

Doğum Acilleri………………………………………………………………………….. 521

 

Jinekolojik Aciller……………………………………………………………………… 533

 

ÇOCUK ACİLLERİ………………………………………………………………. 541

 

Acilde Çocuğa Yaklaşım…………………………………………………………….. 543

 

Temel ve İleri Yaşam Desteği………………………………………………………. 548

 

Akut Solunum Yetmezliği…………………………………………………………… 553

 

Ateşli Çocuk…………………………………………………………………………….. 559

 

Kardiyak Aciller………………………………………………………………………… 562

 

Çocuklarda Aritmiler………………………………………………………………….. 567

 

Status Epilepkitus ve Nöbet………………………………………………………… 571

 

Karın Ağrılı Çocuk…………………………………………………………………….. 573

 

Diyabetik Ketoasidoz…………………………………………………………………. 577

 

PSİKİYATRİK ACİLLER…………………………………………………….. 581

 

Psikiyatrik Aciller……………………………………………………………………… 583

 

Eksite – Ajite Hastalara Yaklaşım…………………………………………………. 587

 

KAS-İSKELET SİSTEMİ ACİLLERİ……………………………………. 593

 

Bel Ağrısı…………………………………………………………………………………. 595

 

Diz Ağrısı…………………………………………………………………………………. 599

 

Bacak Ağrısı……………………………………………………………………………… 604

 

Nöropatik Ağrı………………………………………………………………………….. 608

 

CİLDİYE ACİLLERİ……………………………………………………………. 615

 

Dermatolojik Aciller…………………………………………………………………… 617

 

ACİLDE TANISAL TEST VE YÖNTEMLER……………………….. 621

 

Acilde Biyokimyasal Tanı Testleri……………………………………………….. 623

 

Acilde Kan Gazı Değerlendirme…………………………………………………… 640

 

Temel EKG………………………………………………………………………………. 647

 

Acilde Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri…………………………………… 654

 

Acilde USG………………………………………………………………………………. 659

 

ACİL TIBBIN ADLİ YÖNÜ………………………………………………….. 665

 

Hekimlerin Hukuki Sorumlulukları………………………………………………. 667

 

Tıbbi Kötü Uygulama…………………………………………………………………. 673

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Acil Tıp Cep Kitabı A-Cep” için yorum yapan ilk kişi siz olun