KATEGORİLERİ
Acil Yaklaşımlar
ISBN : 9786052586426 Kategori : Yayınevi :
Editör :      Alten OSKAY, Atakan YILMAZ, Can ÖZLÜ, MErt ÖZEN, Murat SEYİT
Editör :    Alten OSKAY, Atakan YILMAZ, Can ÖZLÜ, MErt ÖZEN, Murat SEYİT
Baskı Yılı :    2019
Sayfa Sayısı :   19X27
Temin Süresi :  1-3 gün

140,00

İçindekiler

 • Bölüm 1 Acil Servis Triyajı
 • Bölüm 2 Afet Triyajı
 • Bölüm 3 Temel Yaşam Desteği
 • Bölüm 4 Erişkin Kardiyopulmoner Resüsitasyon
 • Bölüm 5 İleri Hava Yolu Yönetimi
 • Bölüm 6 Göğüs Ağrısına Yaklaşım
 • Bölüm 7 Akut Koroner Sendromlar
 • Bölüm 8 Elektrokardiyografi (EKG) ve Ritim Bozuklukları
 • Bölüm 9 Kardiyak Aritmiler ve Yönetimi
 • Bölüm 10 Erişkinde Nefes Darlığı Hastasına Acil Yaklaşım
 • Bölüm 11 Acil Serviste Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Alevlenmesine Yaklaşım
 • Bölüm 12 Erişkin Hastalarda Pnömoniye Yaklaşım
 • Bölüm 13 Non-Kardiyojenik Akciğer Ödemi
 • Bölüm 14 Hemoptizi
 • Bölüm 15 Pulmoner Emboli
 • Bölüm 16 Akut Kalp Yetersizliği Tanısı ve Tedavisi
 • Bölüm 17 Kalp Kapak Hastalıklarında Acil Durumlar
 • Bölüm 18 Torakoabdominal Aort Anevrizma ve Disseksiyonları
 • İÇİNDEKİLER
 • Bölüm 19 Derin Ven Trombozu
 • Bölüm 20 Akut Arter Embolileri
 • Bölüm 21 Travmalı Hastaya Yaklaşım
 • Bölüm 22 Acil Serviste Yüz, Baş ve Boyun Travmalarına Yaklaşım ve Yönetimi
 • Erdal SAKALLI
 • Bölüm 23 Göz Travmalarına Yaklaşım
 • Bölüm 24 Subdural, Epidural ve Subaraknoid Kanamalar
 • Bölüm 25 Toraks Travmaları
 • Bölüm 26 Kalp ve Perikart Yaralanmaları
 • Bölüm 27 Abdomen Travmalarına Yaklaşım
 • Bölüm 28 Fast (Focused Assessment Wıth Sonography In Trauma)
 • Bölüm 29 Renal Travmalar
 • Bölüm 30 Üreter, Mesane, Üretra Travmaları
 • Bölüm 31 Penil Fraktür
 • Bölüm 32 Vertebra Fraktürleri ve Lumbal Herni
 • Bölüm 33 Ortopedi Pratiğinde Acil Yaklaşımlar
 • Bölüm 34 Vasküler Yaralanmalar
 • Bölüm 35 Septik Artrit, Yumuşak Doku Travmaları, Kırıklar, Pelvik Yaralanmalar
 • Bölüm 36 Bilinç Bozuklukları ve Koma
 • Bölüm 37 İskemik İnme & İntraparankimal Kanama
 • Bölüm 38 Epileptik Nöbet ve Status Epileptikusa Acil Yaklaşım
 • Bölüm 39 Acil Serviste Vertigoya Yaklaşım
 • Bölüm 40 Baş Ağrısı
 • Bölüm 41 Akut Nöropatiler
 • Bölüm 42 Bulantı Kusma Hastasına Acil Servis Yaklaşımı
 • Bölüm 43 Karın Ağrısına Acil Yaklaşım.
 • Bölüm 44 Gastrointestinal Sistem Kanamaları
 • Bölüm 45 Sepsis
 • Bölüm 46 Epistaksise Yaklaşım
 • Bölüm 47 Boğulmalara Yaklaşım
 • Bölüm 48 Yabancı Cisim Aspirasyonları
 • Bölüm 49 Erişkinde Anafilaksi ve Anafilaktoid Reaksiyonlara Acil Yaklaşım
 • Bölüm 50 Hiperglisemik Non-Ketoti Hiperosmolar Koma
 • Bölüm 51 Diyabetik Ketoasidoz
 • Bölüm 52 Hipertrioidi ve Tiroid Fırtınası
 • Bölüm 53 Miksödem Koması
 • Bölüm 54 Adrenal Yetmezlik ve Krizi
 • Bölüm 55 Hipertansif Acillere Yaklaşım
 • Bölüm 56 Akut Böbrek Yetmezliği
 • Bölüm 57 Sıvı Elektrolit Bozuklukları
 • Bölüm 58 Nötropenik Ateş Erişkin Yaklaşım
 • Bölüm 59 Hematolojik Aciller
 • Bölüm 60 Erken Transfüzyon Komplikasyonları
 • Bölüm 61 Toksikoloji Vakalarına Yaklaşım, Tanı ve Tarama Yöntemleri, Dekontaminasyon
 • Bölüm 62 Zehirlenmeler
 • Bölüm 63 Karbon Monoksit Zehirlenmesinde Acil Yaklaşımlar
 • Bölüm 64 Kbrn Ajanları İle Temasta Yönetim ve Dekontaminasyon
 • Bölüm 65 Korozif Madde Alımlarına Yaklaşım
 • Bölüm 66 Hipotermiye Yaklaşım
 • Bölüm 67 Ani Görme Kaybına Yaklaşım
 • Bölüm 68 Kırmızı Göze Yaklaşım
 • Bölüm 69 Akut Skrotum
 • Bölüm 70 Priapizm
 • Bölüm 71 Jinekolojik Aciller
 • Bölüm 72 Obstetrik Aciller
 • Bölüm 73 Acil Serviste Öz Kıyım Düşüncesi ve Davranışının Değerlendirilmesi ve Yönetimi
 • Bölüm 74 Erişkin Psikiyatrisinde Acil Yaklaşımlar ve Yönetimler
 • Bölüm 75 Acil Serviste Girişimler
 • Bölüm 76 Pediyatrik Hastalarda Havayolu Yönetimi
 • Bölüm 77 Pediyatrik Kardiyopulmoner Resüsitasyon
 • Bölüm 78 Çocuklarda Anafilaksi ve Acil Yaklaşım
 • Bölüm 79 Çocuklarda Akut Bronşiyolite Yaklaşım
 • Bölüm 80 Çocukluk Çağı Toplumdan Edinilmiş Pnömoni
 • Bölüm 81 Çocuk Acil Serviste Yüksek Akımlı Nazal Kanül Oksijen Tedavisi
 • Bölüm 82 Çocuklarda Sepsis Ve Septik Şok
 • Bölüm 83 Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Aciller
 • Bölüm 84 Çocuklarda Künt Batın Travmaları

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Acil Yaklaşımlar” için yorum yapan ilk kişi siz olun