KATEGORİLERİ
Adli Tıp ve Adli Bilimler

Stokta yok

ISBN : 9786052584446 Kategori : Yayınevi :
Editör :      Halis DOKGÖZ
Editör :    Halis DOKGÖZ
Baskı Yılı :    2019
Sayfa Sayısı :   975
Temin Süresi :  -

450,00

Stokta yok

Adaletin toplum ve toplumu oluşturan birey­ler arasında eşit olarak sağlanabilirliğine hizmet eden sağlık bilimleri, fen bilimleri ve sosyal bi­limler gibi eğitsel, teknolojik ve pozitif bilimler topluluğunu kapsayan adli bilimler multidisipli­ner bir alandır. Ve bu disiplinler içinde “Adli Tıp” önemli bir işleve sahiptir. Bilimin sürekli gelişim gösterdiği çağımızda, ülkemizde adli bilimler ve adli tıp alanında yaşanan ve medyada da sık sık gündeme gelen çeşitli olaylarda ve tartışmalarda bazı adli tıp kitaplarında yaşanan absurdite sını­rını zorlayan değerlendirmelerin olması ve temel bir “textbook” gereksinimi elinizde tuttuğunuz kitabın oluşumunu sağladı.

“Adli Tıp Adli Bilimler” kitabı yaklaşık 2 yıl önce güncel ve temel bir kaynak eser olarak hem bu alanlara hem de başta hukuk ve medya olmak üzere diğer disiplinlere yönelik olarak yola çıktı. Alanın çerçevesini kuşkusuz hukuk çizmektedir, ancak hukuksal normlar, sadece ye­rel değil evrensel hukuksal normlar ve tıbbi etik değerlere uygunluk göstermek ve bilimsel geliş­melere de koşut olmak durumundadır. Bu para­digma ile elinizde tutuğunuz kitabın tıp fakültesi öğrencileri, adli tıp asistanları, adli tıp uzmanları, adli bilimlerin farklı alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başta olmak üzere tıp, hukuk, psikoloji, diş hekimliği, kriminoloji, sosyal hizmet, antropoloji gibi çok çeşitli adli bilimler alanında çalışanlara en son güncel lite­ratür bilgileri yanında yeni perspektifler de ka­zandıracağı kanısındayım. Kitabın okuyucuya, tıp biliminin bilimsel normlarını yasal boyutu ile irdeleme, değerlendirme, uygulama, diğer disip­linlerindeki gelişmeleri izleme, konsültasyon ve değerlendirme süreçlerinin bir parçası olma ve sadece ulusal ve evrensel hukuk konusunda bilgi sahibi olma değil aynı zamanda evrensel etik il­kelere de bağlı bir adli tıp/adli bilimler yaklaşımı kazandırmasını diliyorum.

Kitabın başından beri oluşumunda katkıları olan bölüm yazarı hocalarıma, meslektaşlarıma, asistanlarıma, öğrencilerime ve destek ve sabır­ları için Akademisyen Yayınevi sahibi Yasin Dil­men’e sonsuz teşekkür ediyorum. Bilimselliğin ve liyakatın geleceğin adli bi­limlerini inşa etmede tek gerçek olduğu bilin­ciyle kitabın alanımızın bilimsel niteliğini daha da yükseklere taşınmasına aracılık etmesi dile­ğiyle…

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Adli Tıp ve Adli Bilimler” için yorum yapan ilk kişi siz olun