KATEGORİLERİ
Akut Koroner Sendromlar
ISBN : 9789756395943 Kategori : Yayınevi :
Editör :      Dr. Adil Gündoğan
Editör :    Dr. Adil Gündoğan
Baskı Yılı :    2007
Sayfa Sayısı :   250
Temin Süresi :  Hemen Teslim

40,00

ÖNSÖZ
Akut Myokard İnfarktüsü geçirmekte olan bir hastanın ilk muhatap olacağı genellikle acil servistir ve pratisyen hekimdir. Acil serviste tanı ve ilk müdahalesini takiben ileri tedavi için Koroner Yoğun Bakım servisine nakledilir. Dolayısıyla acil serviste çalışan pratisyen hekimin konu ile ilgili bilgi ve tecrübesi ne kadar iyi ve yaterli ise hastaya uygulanabilecek tanı ve tedavi müdahalesi o kadar süratli ve yerinde olacaktır. Bu bilhassa spesifik olmayan EKG değişikliklerinde veya AMI`ün komplike ettiği aritmilerde daha da önem arzeder. Bu kitap pratisyen hekim tarafından tespit ve müdahale edilen Koroner Sendromları içermekterdir. Photoshop ile oluşturulan resim ve kalp kesitleriyle infarktüsün yeri ve tahmini tıkanan damar somut olarak lokalize edilmeye çalışılmıştır.

 

İÇİNDEKİLER
Giris ve temel bilgiler
Sorular-Cevaplar
1- Kalbin elektiriksel faaliyetleri EKG dalgasına nasıl dönüsür?
2- Dominan arter nedir?
3- Akut Koroner Sendrom nedir?
4- Akut Koroner Sendromların ilk saatlerde hayati tehlike
arzetmesinin sebebi nedir?
5- Lezyon Akımı neden sadece ST segmentini yükseltir?
6- Patolojik Q dalgasının olusum mekanizması nedir?
7- EKG cihazının çalısma prensibi nedir?
8- AV blok nedir ve nasıl olusur?
9- Dal blokları nasıl olusur?
10- Acil Servis’te kardiyak vakalarla ilgili bir istatistik
Vaka 1: Hiperakut inferolateral MI+AV tam blok + kavsak
kaçıs ritmi
Vaka 2: Hiperakut inferolateral MI+Subraventriküler
ekstrasistol
Vaka 3: Hiperakut inferoposteriör MI+Sinuzal Bradikardi
Vaka 4: Hiperakut inferiör MI+AV tam blok +AF+Kavsak
kaçıs ritmi
Vaka 5: Hiperakut inferiör MI
Vaka 6: Hiperakut inferiör MI
Vaka 7: Hiperakut inferoposteriör MI+interpol VES
Vaka 8: Hiperakut inferiör MI
Vaka 9 : Hiperakut inferiör MI+Sinuzal Aritmi
Vaka 10: Subakut Transmural inferiör MI
Vaka 11: Transmural eski inferiör MI
Vaka 12: Yüksek lateral ve inferiör duvarların subendokardına
yayılım gösteren Posteriör MI+Atrial fibrilasyon
Vaka 13: Eski nontrasmural inferiör MI
Vaka 14: Hiperakut Yaygın anteriör MI
Vaka 15: Hiperakut Yaygın anteriör MI
Vaka 16: Hiperakut Anteriör MI+LBBB+Multifakol VES IÇINDEKILER
Vaka 17: Akut Yaygın Anteriör MI+Sinuzal Tasikardi
Vaka 18: Hiperakut Yaygın Anteriör MI+sık VES+Ventriküler
fibrilasyon
Vaka 19: Akut Yaygın Anteriör MI
Vaka 20: Akut Yaygın Anteriör MI+sık VES
Vaka 21: Hiperakut anteroseptaral MI
Vaka 22: Hiperakut Yaygın Anteriör MI
Vaka 23: Akut anteroseptal MI
Vaka 24: Hiperakut anteroseptal MI
Vaka 25: Akut Koroner Sendrom (subend.MI+RBBB)
Vaka 26: Diffuz subendokand lezyonu
(Akut koroner sendrom)
Vaka 27: Akut Koroner Sendrom +eski inf.MI+
Vaka 28: Erken repolarizyon
Vaka 29: VT
Vaka 30: Supraventriküler trigemine
Vaka 31: Subraventriküler tasikardi
Vaka 32: 2.derece mobitz Tip I AV blok
Vaka 33: 2.derece mobitz Tip II AV blok
Vaka 34: Sık Ventriküler kuplet
Vaka 35: Sinuzal Tasiaritmi
Vaka 36: WPW sendromu ve tasikardisi
Vaka 37: Akselere idioventriküler ritim
Vaka 38: Intermittan dal bloklu SVT
Vaka 39: 1/4 Ventrikül geçisli atrial flutter
Vaka 40: Düzensiz Ventrikül geçisli atrial flutter
Vaka 41: Bradiaritmik atrial fibrilasyon
Vaka 42: 2.derece Mobitz Tip II +1.derece AV blok
Vaka 43: Ventriküler trigemine
Vaka 44: Ventriküler bigemine
Vaka 45: Komple sol dal blogu
Vaka 46: Agonik ritim
Vaka 47: Terminal aritmi kavsak kaçım atımları
Vaka 48: Yapay Ventriküler pace ritmi
Vaka 49: GAP=WAP =Geçici atrial pace

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Akut Koroner Sendromlar” için yorum yapan ilk kişi siz olun