KATEGORİLERİ
Cerrahi Branşlar için Nadir Vakalar
ISBN : 9786052585733 Kategori : Yayınevi :
Editör :      Dr. Ender ANILIR
Editör :    Dr. Ender ANILIR
Baskı Yılı :    2019
Sayfa Sayısı :   -
Temin Süresi :  1-3 gün

160,00

İÇİNDEKİLER

Bölüm 1  

Küme Baş Ağrılı Olguda Transnazal Sfenopalatin Ganglion

Bloğunun Etkinliği

Derya GÜNER

 

Bölüm 2  

Nadir Bir Diplopi ve Proptozis Nedeni; Retroorbital Osteom

Secaattin GÜLŞEN

 

 

 

Bölüm 3  

Ensefalomyelosel ve Endoskopik Yaklaşım Olgusu

Betül DEĞER KULAKSIZ

Osman BAHADIR

 

 

Bölüm 4  

Görme Kaybının Nadir Bir Sebebi: Psödotümor Serebri

Bora TETİK

 

 

Bölüm 5  

Yenidoğanda İnspiratuar Stridorun Nadir Bir

Nedeni; Sakkül Kisti

Ahmet YÜKKALDIRAN

 

 

 

Bölüm 6  

İdiopatik Subglottik Stenozun Tanı ve Tedavisi

Mehmet Ege AKÇA

 

 

 

Bölüm 7  

Endoskopik Transoral Tiroidektomi: Vestibuler Yaklaşım

Ahmet DOBLAN

 

 

 

Bölüm 8  

Boyun Kitlelerine Yaklaşım ve Nadir Görülen Bir Benign

Boyun Kitlesi Vakası

Murat Sertan ŞAHİN

 

 

 

Bölüm 9  

Tiroidektomi İle Tanı Konulan Düşük Dereceli Fibromiksoid

Sarkom: İlk Vaka Bildirimi

Süleyman Özkan AKSOY

 

 

Bölüm 10 

Tiroidektomi Sonrası Horner Sendromu

Evrim KUCUR TÜLÜBAŞ

 

 

Bölüm 11 

Parotis Bezinin Nadir Görülen Lenfoepitelyoma Benzeri

Karsinom Olgusu

Burak ERDEN

 

 

Bölüm 12 

Servikal Ektopik Timus

Ergün SEVİL

 

 

Bölüm 13 

Nipple Dışında ve DCIS Eşlik Ettiği İnfiltran Siringomatöz

Adenom : İlk Literatür Bildirisi

Ulvi ISGANDAROV

 

Bölüm 14 

Memenin İnvaziv Lobuler Karsinomunun Nadir

Görülen Geç Periton Metastazı

Serdar ÇULCU

 

 

Bölüm 15 

Memenin Bilateral Primer Anjiosarkomu

Berk GÖKTEPE

Halit Batuhan DEMİR

 

 

Bölüm 16 

Memenin Taşlı Yüzük Hücreli Karsinomu

Oytun Saffet KAHYAOĞLU

 

Bölüm 17 

Axilla Yerleşimli Bilateral Aksesuar Meme

Mustafa ŞENTÜRK

 

Bölüm 18 

Aksillar Ektopik Meme Dokusunda Fibroadenom: US

Elastografi Bulgularıyla İki Vaka Sunumu

Ayşegül AKDOĞAN GEMİCİ

 

 

Bölüm 19 

Nadir Görülen Bir Kalp Tümörü-Papiller Fibroelastom

Didem Melis ÖZTAŞ

Murat UĞURLUCAN

 

 

Bölüm 20 

Koroner Bypass Sonrası Assendan Aorta da Oluşan

Pseudoanevrizmanın Endovasküler Greft ile Kapatılması

Mehmet Ali KAYĞIN

Ziya YILDIZ

 

 

Bölüm 21 

Torakoabdominal Aort Patolojileri ile Birlikte İliofemoral Arter

Darlıkların Kombine Endovasküler Yöntemlerle Tedavisi

Vedat BAKUY

 

 

 

Bölüm 22 

Aberran Sağ Subklavyan Arter Tanılı Hastada Hibrid Tedavi

Didem Melis ÖZTAŞ

Murat UĞURLUCAN

 

Bölüm 23 

Künt Travma Sonrası Gelişen Pseudoanevrizma ve A-V

Fistülüne Başarılı Endovasküler Girişim: Bir Olgu

Sunumu ve Literatürün Gözden  Geçirilmesi

Tayyar AKBULUT

Mahmut ÖZDEMİR

 

 

 

Bölüm 24 

Kateter Malpozisyonu: Aort Yerleşimli Hemodiyaliz Kateteri

Ahmet DAYLAN

Mehmet KARAÇALILAR

 

 

 

Bölüm 25 

Anestezi İçin Gizli Tehlike, Perkütan Nefrolitotomi

Sırasında Gelişen Hidrohemotoraks

Nalan SAYGI EMİR

 

 

 

Bölüm 26 

Akciğerde Psödotümör Olgusu

Murat KILIÇ

 

Bölüm 27 

Desendan Nekrotizan Mediastinit

Mehmet DEĞİRMENCİ

 

Bölüm 28 

Yoğun Bakımda Mortal Seyreden Aortoözofageal Fistül

Yasemin TEKDÖŞ ŞEKER

 

 

Bölüm 29 

Erken Dönem Tanı Konulan Özofagus CA Olgusunda

Laparaskopik ve Torakoskopik Total Özofajektomi

Mustafa YAVUZ

 

Bölüm 30 

Nutcracker Sendromu; Cerrahi mi, Takip mi? Olgu Sunumu

Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi

Murat SEYİT

 

 

Bölüm 31 

Karaciğer Kist Hidatik Cerrahisi Sonrası Gelişen Fistül

ve Nüks Dev İnsizyonel Herni Tanılı Hastanın

Fistül Cerrahisi ve Dev Herninin Dual Yama ile Onarımı

Serdar GÜRSUL

 

 

Bölüm 32 

Abernethy Sendromlu Bir Olguda Karaciğer Nakli

Can Karaca

 

Bölüm 33 

Laparoskopik Kolesistektomi Sırasında Aberran Safra

Kanalı Yaralanmasının Ercp ile Stent Tedavisi

Selçuk KÖKSAL

Serkan TORUN

 

 

Bölüm 34 

Safra Kesesi Kanserini Taklit Eden İnfiltratif

Ksantogranulomatoz Kolesistit

Murat GÜNER

 

 

Bölüm 35 

Akciğerin Skuamöz Hücreli Karsinomundan Sıradışı Bir İzole

Pankreas Metastazı ve Laparoskopik Cerrahi

Murat ÇİLEKAR

 

 

Bölüm 36 

İzole Pankreas Kist Hidatiği

Muhammed Raşid AYKOTA

Sevda YILMAZ

 

 

Bölüm 37 

Whipple Ameliyatı Sonrası Pankreatik Fistül ile Karışan

Gossipiboma

Selman ALKAN

Mustafa ŞENTÜRK

 

 

Bölüm 38 

Nadir Bir Peg Komplikasyonu; Buried Bumper

(Gömülü Tampon) Sendromu Tanı ve Tedavi Yönetimi

Kadir GİŞİ

 

 

Bölüm 39 

Bariatrik Cerrahide Nadir Komplikasyon; Sleeve

Gastrektomi Sırasında Midenin Transeksiyonu

Hakan SEYİT

 

 

Bölüm 40 

De Garengeot Herni: Nadir Görülen Kasık Fıtığı Tipi

Emre BOZKURT

Sinan ÖMEROĞLU

 

Bölüm 41

Pelvik Lenf Nodlarında Büyüme ile Prezente Olan Hodgkin

Lenfoma Olgusu

Dinçer YILDIRIM

Erdal ŞEKER

 

Bölüm 42 

Acinetobacter Baumannii’ye Bağlı Nekrotizan Yumuşak

Doku Enfeksiyonu

Hatice Gül SARIKAYA

 

Bölüm 43 

Ultrason Eşliğinde Üst Ekstremite Periferik Sinir Blokları

Ayhan ŞAHİN

 

 

Bölüm 44 

Tessier No: 7 Yüz Yarığı ve Makrostomi

Özgür AGDOĞAN

 

 

Bölüm 45 

Estetik Kaygısı Olan Humerus Şaft Kırığı Hastasında

Titanium Elastik Çivi Tekniği ile Tedavi

Selim SAFALI

 

 

Bölüm 46 

Duchenne Musküler Distrofili Çocuk Hastada Periferik

Sinir Bloğu ile Gerçekleştirilen Humerus Distal

Fraktür Operasyonu

Gökhan SERTÇAKACILAR

 

 

Bölüm 47 

Koksofemoral Eklemi Tutan Debilizan Masif Kist

Hidatik Olgusu

Serkan AKPANCAR

Aslı AYAN

 

 

Bölüm 48 

Alt Ekstremitede Açıkta İzlenen Damarın Kas Flebi ile

Sarılarak Kurtarılması

İbrahim TABAKAN

 

 

Bölüm 49 

Patellar Osteokondromun Tanısı ve Mozaikplasti 
Yöntemiyle Tedavisi
Selim SAFALI

 

 

Bölüm 50 

Nadir Görülen C2 Vertebra Fraktürleri: Vaka Serisi

Ramazan PAŞAHAN

 

 

Bölüm 51 

Eklem Dışına Yer Değiştiren Kronik Kova Sapı 
Menisküs Yırtığı

Esra DEMİREL

Kadri YILDIZ

 

Bölüm 52 

Twin Reversed Arterial Perfüzyon (TRAP) Sekansı

Hanife SAĞLAM

 

 

Bölüm 53 

MEİGS’ Sendromu’na Yaklaşım

Hanife SAĞLAM

 

 

Bölüm 54 

Konjenital Diyafram Hernisi Prenatal Tanı Postnatal Takip:

Vaka Serisi

Gökçe ANNAÇ

 

 

Bölüm 55 

Uterin Prolapsusa Bağlı Akut Böbrek Yetmezliği

Ayşe Zehra ÖZDEMİR

 

 

Bölüm 56 

Tekrarlayan Gebelik Kaybı Olan Bikornuat Uteruslu

Gebe: Servikal Serklaj ve Literatür Derleme

Mehmet Nafi SAKAR

 

 

Bölüm 57 

Mülleryan Anomali Varlığında Laparoskopik Total

Histerektomi, Bilateral Salpingooferektomi Zorluğ

Suat KARATAŞ

 

 

Bölüm 58 

İleri Mitral Darlığı ve Pulmoner Hipertansiyonu Olan

Gebenin Acil Sezeryan ve Mitral Kapak Replasmanı Ameliyatlarındaki Anestezi Yönetimi    

İpek BOSTANCI

 

 

Bölüm 59 

Yüksekten Düşme Sonrası Gelişen de Bakey III Aort

Diseksiyonu: Olgu Sunumu

Yasemin İLHAN

 

 

Bölüm 60 

Gebelikte Safra Taşına Bağlı Akut Pankreatit: Farklı

Prognozlu İki Olgunun Karşılaştırılması 

Mehmet ÜSTÜN

 

 

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Cerrahi Branşlar için Nadir Vakalar” için yorum yapan ilk kişi siz olun