KATEGORİLERİ
Çocuk Göğüs Cerrahisi
Kategori : Yayınevi :
Editör :      Prof.Dr. Akın Eraslan BALCI, Prof.Dr. Mustafa YÜKSEL, Doç.Dr. Muharrem ÇAKMAK, Dr. Öğr. Üyesi Nezih Onur ERMERAK
Editör :    Prof.Dr. Akın Eraslan BALCI, Prof.Dr. Mustafa YÜKSEL, Doç.Dr. Muharrem ÇAKMAK, Dr. Öğr. Üyesi Nezih Onur ERMERAK
Baskı Yılı :    2018
Sayfa Sayısı :   602
Temin Süresi :  1-3 gün

600,00

“Çocuk Göğüs Cerrahisi” Kitabının İçindekileri:

 

 • Bölüm 1 – Göğüs Cerrahisinde Tanı ve Tedavı Hatası Nedeniyle Sorumluluk ve Adli Tıbbi Açıdan Değerlendirilmesi        
 • Bölüm 2 – Toraks Anatomisi
 • Bölüm 3 – Toraks ve Toraks Organlarının Gelişimsel Anatomisi
 • Bölüm 4 – Toraksın Embriyolojisi
 • Bölüm 5 – Solunum Sistemi Fizyolojisi ve Solunum Fonksiyon Testleri
 • Bölüm 6 – Intrauterin Fetal Toraks Görüntülemesi ve Değerlendirmesi
 • Bölüm 7 – Toraksın Radyolojik Görüntülenmesi, Perkütan Torakal Sıvı ve Apse Drenajları
 • Bölüm 8 – Çocuklardaki Torasik Patolojilerde Konvansiyonel Sintigrafik Tetkikler ve PET/BT
 • Bölüm 9 – Çocuklarda Toraks Cerrahisi İçin Preoperatif Hazırlık
 • Bölüm 10 – Çocuk Göğüs Cerrahisi İçin Anestezi
 • Bölüm 11 – Çocuk ve Yenidoğanın Toraks Cerrahisi Sonrası Bakımı
 • Bölüm 12 – Çocuklarda Toraks İnsizyonları ve Operatif Yaklaşımlar
 • Bölüm 13 – Çocuklarda Torakoskopi
 • Bölüm 14 – Çocuklarda Rijit Bronkoskopi
 • Bölüm 15 – Özofagoskopi
 • Bölüm 16 – Çocuklarda Trakeostomi
 • Bölüm 17 – Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi
 • Bölüm 18 – Kalp Hastalıklı Çocuklarda Göğüs Cerrahisi
 • Bölüm 19 – Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu (ECMO)
 • Bölüm 20 – Pediatrik Cerrahide Per-Operatif Değerlendirme ve Sıvı-Elektrolit İdamesi ve Pratik Bilgiler
 • Bölüm 21 – Özofagus Hastaliklarinda Tanisal Teknikler
 • Bölüm 22 – Özofagus Atrezisi ve Trakeoözofageal Fistüller
 • Bölüm 23 – Çocuklarda Koroziv Özofagus Yanıkları
 • Bölüm 24 – Özofagus Replasmanları
 • Bölüm 25 – Özofagus Perforasyonu ve Tedavisi
 • Bölüm 26 – Çocuklarda Gastroözofageal Reflü
 • Bölüm 27 – Çocuklarda Akalazya Hastalığı
 • Bölüm 28 – Konjenital Larinks Anomalileri
 • Bölüm 29 – Vasküler Halkalar (Ringler) ve Pulmoner Askılar (Pulmoner Arter Sling – Vasküler Sling)
 • Bölüm 30 – Doğumsal Diyafragma Hernisi
 • Bölüm 31 – Konjenital Pulmoner Havayolu Malformasyonu (Konjenital Kistik Adenomatoid Malformasyon)
 • Bölüm 32 – Konjenital Lobar Amfizem
 • Bölüm 33 – Pulmoner Sekestrasyon
 • Bölüm 34 – Çocuklarda Ön Barsak Duplikasyon Kistleri
 • Bölüm 35 – Pnömotoraks
 • Bölüm 36 – Pnömomediyastinum
 • Bölüm 37 – Pediatrik Akciğer Nakli
 • Bölüm 38 – Pektus Ekskavatum’un Minimal İnvaziv Tedavisi
 • Bölüm 39 – Pektus Karinatum’un Minimal İnvaziv Tedavisi
 • Bölüm 40 – Pediyatrik Meme Hastalıkları
 • Bölüm 41 – Çocukluk Çağı Pnömonisi
 • Bölüm 42 – Çocukluk Çağı Ampiyemi
 • Bölüm 43 – Çocuklarda Tüberküloz ve Tüberküloz Cerrahisi
 • Bölüm 44 – Pediyatrik Akciğer Apsesi
 • Bölüm 45 – Pediyatrik Olgularda Bronşektazi
 • Bölüm 46 –
 •        a. Çocuk Şilotoraksı: Göğüs Cerrahı Gözüyle
 •        b. Çocuk Şilotoraksı: Çocuk Cerrahı Gözüyle
 • Bölüm 47 – Pediyatrik Hastalarda Akciğerin Hidatik Kist Hastalığına Torakoskopik Yaklaşım
 • Bölüm 48 – Kronik Plöro-Pulmoner Enfeksiyonlar
 • Bölüm 49 – Göğüs Duvarı Enfeksiyonları
 • Bölüm 50 – Künt Toraks Travmaları
 • Bölüm 51 – Penetran Toraks Travması
 • Bölüm 52 – Pediatrik Kardiyak Travma
 • Bölüm 53
 •        a. Göğüs Cerrahisi Gözüyle Özofagus Yabancı Cisimleri
 •        b. Çocuk Cerrahisi Gözüyle Özofagus Yabancı Cisimleri
 • Bölüm 54
 •        a. Göğüs Cerrahı Gözüyle Trakeobronşiyal Yabancı Cisim Aspirasyonları
 •        b. Çocuk Cerrahı Gözüyle Çocuklarda Trakeobronşiyal Yabancı Cisimler
 • Bölüm 55 – Toraks Travması ve Yoğun Bakım
 • Bölüm 56 – Çocuklarda Anterior Mediyasten Kitleleri
 • Bölüm 57 – Çocuklarda Posterior Mediyastinal Kitleler
 • Bölüm 58 – Çocukluk Çağı Pulmoner Tümörleri
 • Bölüm 59 – Çocukluk Çağı Plevral Hastalıklar
 • Bölüm 60 – Çocukluk Çağı Göğüs Duvarı Tümörleri
 • Bölüm 61 – Çocuklarda Timusun Cerrahi Hastalıkları
 • Bölüm 62 – Çocuk Göğüs Cerrahisi Uygulamalarında Etik Boyut

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Çocuk Göğüs Cerrahisi” için yorum yapan ilk kişi siz olun