KATEGORİLERİ
Diagnostic Imaging - Omurga

Stokta yok

Editör :      Dr. Evrim Özmen, Dr.Halil Arslan
Editör :    Dr. Evrim Özmen, Dr.Halil Arslan
Baskı Yılı :    2016
Sayfa Sayısı :   1085
Temin Süresi :  1-3 gün

1.300,00

Stokta yok

“Diagnostic Imaging: Omurga” kitabının ikinci baskısına hoşgeldiniz. Neden yeni bir baskı? Tıpta değişimin hızlı olmasına bağlı olarak 6 yıl oldukça uzun bir süredir.

Bu baskı 40 yeni tanı ve hem yazılı hem de neredeyse 4000 görüntü içermektedir.
Bu baskı için binlerce yeni görüntü bulunmaktadır ve tanıların önemli yönlerini vurgulayan birçok yeni çizim bulunmaktadır.
Kitabın formatı ilk baskının kullanım kolaylığını devam ettirmekte olup her bir tanı ayrı ayrı anlatılırken bölümler arasındaki bütünlük de korunmuştur.
Her bir tanı anahtar bilgiler kutusu ile anlatılmaya başlanarak temel bilgilere hızlı bir bakı sağlanmıştır.
Metnin bütünü anahatları ile vurgulanmış olup yeterli bilgiye ulaşımı ve aynı zamanda okurun ilgilendiği alana hızlıca göz atması sağlanmıştır.
Embriyolojiden tümör yayılımına kadar geniş bir konuyu kapsayan giriş metni için düzyazı kullanılmıştır.
Ayrıca bu baskıda önemli bilgi ve ölçümlerin yan yana yer aldığı tablolar bulunmaktadır.
Omurganın radyolojik incelemeleri günlük radyoloji pratiğinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Nöroradyolojinin alt birimi gibi görünse de toraks veya abdomen incelemelerini raporladığımızda da karşı karşıya kaldığımız omurga neredeyse çoğu incelemenin ortak bileşeni konumunda bulunmakta ve her sistemin ortak bir alanı gibi görünmektedir. Kıdemli hocalarımızdan birinin ifadesi olan ‘Her gün gördüğünüz şeyi her gün, yılda bir kere gördüğünüzü de yılda bir kere okuyun’ mantığı ile yaklaşırsak, bu kadar sık karşı karşıya kaldığımız omurga ile ilgili patolojileri o kadar iyi bilmemiz, bilgi kaynaklarına da o kadar fazla ihtiyaç duyacağımız kendiliğinden ortaya çıkacaktır.

‘Diagnostic Imaging: Omurga’ kitabı alışılmış tarzın dışında genel bilgi, normal anatomi, patofizyoloji ve prognoz veya tedavi gibi basamakların hepsini didaktik ve standart bir sistem içerisinde sunan, aranılan bilgilerin yapılandırılmış bir biçimde madde madde verildiği, birçok resim, grafik ve şekillerle konuları açıklayan, sistemle ilgili hemen tüm hastalıkları kapsayan, cerrahiye ait donanım materyalleri ve cerrahi sonrası komplikasyonlara kadar birçok konunun içerisinde yer aldığı vaz geçilmez bir kaynak konumundadır.

Bir kaynaktan faydalanılırken orijinal olanın kullanılması her ne kadar önemli ise de çeviri kitaplara olan ilgi Türkçe kaynaklara olan ihtiyacı da ortaya koymaktadır. Bu konuda orijinal Türkçe kaynağın olmadığı düşünülürse ‘Spine’ kitabının çevirisinin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Ancak bu durumda da çevirinin aslına uygunluğu ve akıcı bir dil kullanım problemi ortaya çıkmaktadır. İlk bakışta kolay gibi görünen bu hususun çeviri kitap ortaya çıktıkça ne kadar zor olduğu ve aslında bu işin profesyonel çevirmenlerle yapılması gerekliliği de ortaya çıkmış oldu. Kitabın düz metin olmaması da çeviriyi bir kat daha zorlaştıran husus oldu. Kelime kelime çevirmek ya da Türkçe’de daha anlaşılabilir yakın ifadeleri seçmek, günlük pratiğe yerleşmiş yabancı kökenli terimleri kullanmak ya da Türkçe’si düşünülmüş ama pek de yerleşmemiş anlaşılmayı zorlaştıran kelimeleri kullanmak arasında sıkışan bizlerin zorluğunu en iyi daha önce çeviri yapan meslektaşlarımız anlayacaktır. Dahası ortak kabul gören ve günlük pratikte kullanılan bir kelimenin bazen 4-5 çeşit farklı yazılımını görmek şaşırtıcı ve yorucu oldu. Bu vesileyle Türkçeleştirilen ya da yabancı terimin okunuşunun kabul edildiği, ancak yazılımları üzerine de anlaşma sağlanmış ifadelerin bir an önce bir Türk dizini oluşturularak ortak kullanıma sunulması acil bir konu olarak ortada durmaktadır. Bu kitapta ortak kabul görmemiş terimlerin orijinal halleri bırakılarak okunduğu gibi yazılma yoluna gidilmiş, bazen o terime en yakın Türkçe karşılığı kullanılmaya çalışılmış, kabul görenlerin Türkçe karşılıkları tercih edilmiştir. Aynı yaklaşım bazı kısaltmalar için de sergilenmiştir. Buradaki asıl amaç ise konunun daha iyi anlaşılması yanlış anlamalara meydan verilmemesidir.

 

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Diagnostic Imaging – Omurga” için yorum yapan ilk kişi siz olun