KATEGORİLERİ
Girişimsel Kardiyoloji
ISBN : 9789759876035
Editör : Ali Oto, Oktay Ergene, Ömer Kozan, Erdoğan İlkay
Yayın : Erkem Yayıncılık
Baskı Yılı : 2007
Sayfa Sayısı : 404
Temin Süresi : 1-3 gün
ISBN : 9789759876035 Kategori :

40,00

Girişimsel kardiyoloji son 10 yıldaki baş döndürücü gelişmelerle kardiyolojinin yan dal uzmanlığı haline geldi. Yıllar önce kardiyoloji kitaplarında bir veya birkaç konu ile anlatılıyorken bugün artık ciltlerce kitaplar yazılan bir alan oldu. Bununla birlikte genç meslektaşlarımızın girişimsel kardiyolojiyi öğrenecekleri ve gereğinde başvurabilecekleri Türkçe bir kaynağın eksikliği hep hissedildi ve dile getirildi. İşte bu kaynak kitap bu düşünce ile hazırlandı. Bu anlamda bir güncel kaynağa olan şiddetli gereksinim editörlerin ve yazarların olağanüstü çabalarıyla aslında uzunca zaman alan planlama, hazırlık, yazım ve basım aşamalarını altı ay gibi kısa bir sürede geçmelerini ve eserin elinize ulaşmasını sağladı.

Girişimsel kardiyoloji gibi son derece hızlı gelişen ve gelişmelerin uygulamaya aktarıldığı bir alanda kitap hazırlamanın güçlüğünün bilincinde olan editörler kısa sürede kitabın yenilenmesi konusunda kararlıdırlar. Bu kararlılık daha kitap basım aşamasında iken özellikle ilaç kaplı stentlerle ilgili bazı gelişmelerin ilgili bölümler yenilenerek kitaba yansıtılmasıyla kendisini kanıtladı.

Kitapta hem çeşitli yöntemlerle ilgili temel bilgiler verilmekte hem de girişimsel kardiyoloji konularında güncel yaklaşımlar patofizyolojiye dayalı olarak sunulmaktadır. Son zamanlarda güncellik kazanan arteriyovenöz fistül kapatma, kapak tedavileri gibi yeni perkütan koroner dışı girişimsel yöntemlere de ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Ayrıca kitabın sonunda güncel pratikte hemodinami laboratuvarında kullanılan formüller ve sık kullanılan ilaçların uygulama biçimleri ve dozları özet bir biçimde sunulmuştur. Bu özellikleri ile `Girişimsel Kardiyoloji` kitabı kardiyoloji uzmanları, kardiyoloji uzmanlık eğitimi gören hekimler, hemşire ve teknisyenler için yararlı bir kaynak olma özelliği taşımaktadır. Bu kitabın en önemli özelliklerinden biri de ülke düzeyine yaygın ve hemen her kurumdan uzmanın yazar olarak katkıda bulunmuş olması ve bu yönüyle de ulusal bir kimliğinin bulunmasıdır.

Böylesine kapsamlı bir eserin hazırlanması her aşamasında önemli bir takım çalışması gerektirir. Bu çerçevede eserin gerçekleşmesini sağlayan değerli yazarlarımızın katkıları için sizler adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kitabın titizlikle basımını gerçekleştiren Hacettepe Üniversitesi Basımevi çalışanlarına ve Erkem Yayıncılığa da içtenlikle teşekkür ederiz.

 

 

İÇİNDEKİLER

*Kardiyak Kateterizasyon ve Girişimsel Kardiyolojinin Tarihçesi

*İdeal Hemodinami Laboratuvarı ve Kullanımı

*Koroner Arter ve Ven Anatomisi

*Kontrast Maddeler

*Radyasyondan Korunma

*Giriş Yöntemleri ve Yolları

*Hemodinamik Değerlendirme I

*Hemodinamik Değerlendirme II

*Kardiyak Ventrikülografi

*Koroner Anjiyografi

*Pulmoner Anjiyografi ve Puimoner Embolide Kardiyak Kateterizasyon

*Kalp Tamponadında Hemodinamik Bulgular, Perikardiyosentez, Balon Perikardiyostomi

*Periferik Arter Hastalıkları ve Girişimsel Tedavisi

*Endomiyokardiyal Biyopsi

*Kalp Kapak Hastalıklarında Kardiyak Kateterizasyon

*Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıklarında Tanısal Kateterizasyon

*Hipertrofik ve Dilate Kardiyomiyopatide Kalp Kateterizasyonu

*Konstriktif Perikardit ve Restriktif Kardiyomiyopati

*İntravasküler Ultrason

*Koroner İçi Basınç Ölçümleri ve Doppler Değerlendirmesi

*Perkütan Translüminal Koroner Balon Anjiyoplasti

*Trombektomi ve Tromboablasyon

*Koroner Stentler

*Stentler-Kanıta Dayalı Uygulama (İndikasyonlar)

*Stent İçi Restenoz ve Tedavi Yaklaşımları

*İlaç Salınımlı Stentle

*Yüksek Riskli Hasta ve Lezyonlarda İlaç Salınımlı Stent Uygulamaları

*Perkütan Koroner Girişimlerde Yardımcı Farmakolojik Tedaviler

*İlaç Salınımlı Stentlerin Güvenirliliği

*Perkütan Aort ve Pulmoner Balon Valvüloplasti

*Mitral ve Triküspit Darlığında Balon Valvüloplasti

*Aort Koarktasyonunda Girişimsel Tedavi Yaklaşımı

*Atriyal Septal Defektlerin Transkateter Yöntemle Kapatılması

*Duktus Arteriyozus Açıklığının Perkütan, Transkateter Yolla Kapatılması

*Hipertrofik Obstrüktif Kardiyomyopatide Septal Arter Ablasyonu

*Kateter Yolu ile Kapak Replasmanı

*İntraaortik Balon ve Diğer Dolaşım Destek Cihazları

*Koroner Arterivenöz Fistüller ve Kapatılması

*Girişim Bölgesi Hemostaz Yöntemleri

*Girişimsel Kardiyolojide Yenilikler: Gen ve Hücre Bazlı Tedavi Yöntemleri

*Kateterizasyon Laboratuvarında Kullanılan İlaçlar, Dozları ve Hazırlanması

 

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Girişimsel Kardiyoloji” için yorum yapan ilk kişi siz olun