KATEGORİLERİ
Hemşireler ve Teknikerler İçin Diyaliz İlke ve Teknikleri
ISBN : 9786059942041 Kategori : Yayınevi :
Editör :      Prof. Dr. Feray GÖKDOĞAN
Editör :    Prof. Dr. Feray GÖKDOĞAN
Baskı Yılı :    2015
Sayfa Sayısı :   346
Temin Süresi :  1-3 iş günü

40,00

Günümüzde dünya çapında ölüme yol açan hastalıkların başında kronik hastalıklar gelmektedir. Bu bağlamda kronik böbrek hastalığı da bir toplum sağlığı sorunu olarak özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve ülkemizde giderek artış göstermektedir. Kronik Böbrek Hastalığı, uzun yıllar içerisinde ortaya çıkan yavaş ilerleyen bir hastalıktır. Bu hastalığın sessiz seyri nedeniyle kişilerin çoğu başka bir hastalık tanısı ile tedavi edilebilmektedir. Böbrek fonksiyonları giderek bozulurken vücut sistemlerinin tümüne ilişkin sorunlar ortaya çıkar. Hastanın tıbbi durumuna göre klinik bulgu ve belirtilerinin değişkenlik göstermesi nedeniyle kronik böbrek hastalığının nedenleri, katkı sağlayan faktörler ile tedaviye uyum gibi sorunların tanımlanması ve tedavisi için ekip çalışmasının önemi büyüktür.

Ekibin bir üyesi olarak diyaliz teknikerleri hastanelerde, diyaliz merkezleri ya da ayaktan tedavi hizmetlerinde çalışmaktadır. Geçici ya da kalıcı böbrek yetmezliği olan hastaları diyaliz makinasına bağlar ve makinanın çalışmasını takip ederek artık ürünlerin kandan uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Hastayı işlem öncesinde hazırlar, hastanın yaşam bulgularını ve tepkilerini izler, işlem sonrasında rapor eder. Diyaliz makinasının hazırlanması, temizlenmesi ve diyaliz araç gereçleri ile tedavi solüsyonlarının hazır bulundurulmasından sorumludur. Hekimin direktifleri doğrultusunda diyaliz makinasına bağlanması gereken hastalarla ilgilenir ve hasta yakınlarına diyaliz ile ilgili bilgi verir. Bu bağlamda diyaliz teknikerlerin çalışma alanları ile ilgili yayınları takip etmesi ve uygulamalarını geliştirmeleri beklenir.

“Diyaliz Teknikerleri için Nefroloji Kitabı” diyaliz teknikerleri ve sağlık alanındaki diğer öğrencilere böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisine ilişkin kaynak sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitapta öğrencilerin anlamasını kolaylaştırmak üzere böbrek hastalıkların bakım ve tedavisine yönelik temel kavramlar ele alınmıştır. Kitabın başında Türkiye’de renal replasman tedavilerinin durumuna genel bakışın ardından üriner sistemin yapı ve işlevleri ile temel nitelikte klinik tanı ve testlerine yer verilmiştir. Daha sonra gelen bölümlerde akut ve kronik böbrek hastalıkları, komplikasyonları, hemodiyaliz ve periton diyaliz tedavileri, beslenme ve anemi yönetimi, böbrek transplantasyonu, böbrek hastalığında ilaç kullanımı ile hastaların yaşam kaliteleri ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bu kitapta yazarlar konuları mümkün olduğu kadar açık ve net bir şekilde sunmaya çaba göstermişlerdir. Öğrencilere yardımcı olması amacıyla her bir bölümün başında konu ile ilgili öğrenme hedeflerine yer verilmiştir.

Kaynak kitaplara olan gereksinimin gündeme getirilmesinden yola çıkarak diyaliz teknikerleri ve hemşireler için hazırladığımız kitabımızın, aynı zamanda sağlık alanındaki diğer öğrencilere ve sağlık bakım elemanlarının uygulamalarına katkı ve yarar sağlamasını diliyoruz.

 

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Hemşireler ve Teknikerler İçin Diyaliz İlke ve Teknikleri” için yorum yapan ilk kişi siz olun