Menu
Hepatopankreatobiliyer Cerrahi
ISBN : 9789944211727 Kategori : Yayınevi :
Editör :      Ali Emre
Editör :    Ali Emre
Baskı Yılı :    2009
Sayfa Sayısı :   766
Temin Süresi :  -

260,00

Hepatopankreatobiliyer cerrahinin son yıllarda gösterdiği olağan dışı gelişme,Ülkemizde de konuya ilginin artmasını sağlamış,Türk Hepato Pankreato Biliyer Cerrahi Derneği çatısı altında toplanan meslaktaşlarımız önemli başarılara imza atmışlardır.Özellikle karaciğer tranplantasyonu seçkin bir tedavi yöntemi olarak Avrupa ile karşılaştırılcak düzeye ulaşmıştır.Türkiye`deki kurumlardan HPB cerrahi eğitimi alan meslektaşlarımız kendi hastanelerinde ya da sağlık kurumlarında HPB üniteleri kurulmasını sağlayarak konuyu daha yaygın hale getirmişler,hepatopankreatobiliyer sistem hastalıklarında tedavinin başarı şansını yükseltmişlerdir.
HPB cerrahinin bu biçimde ilgi toplaması,Türk HPB cerrahlarının yazdığı bir kitabın gerekliliğini ortaya koymuş,bu istek kongre ve toplantılarda sıklıkla dile getirilmiştir.Elinizdeki bu kitap bu ihtiyaç ve isteği karşılamak için kaleme alınmıştır.Türkiye`deki HPB sistem hastalıkları konusu ile uğraşan ilgili her daldan meslektaşlarımızın büyük çoğunluğu görevlerini titizlikle yerine getirmişlerdir.
Kitapta dilin sade,güncel Türkçe ile yazılmış ve anlaşılır olmasına mümkün olduğunca dikkat edilmiştir.Yabancı dilden girmiş olan bazı kelimelerin türkçe okundukları gibi yazılmasına özen gösterilmiştir.

 

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ: “HEPATO PANKREATO BİLİYER CERRAHİ” Dünü, Bugünü, Yarını…
KARACİĞER
I. Karaciğer ve Safra Yollarının Cerrahi Anatomisi
II. Karaciğer Fizyolojisi
III. Görüntüleme Yöntemleri
IV. Karaciger Apseleri
V. Karaciğer Parazitozları
VI. Nonparaziter Karaciğer Kistleri
VII. Selim Karaciger Tümörleri
VIII. Habis Karaciger Tümörleri
IX. Karaciğer Rezeksiyonu
X. Cerrahiye Yardımcı Girişimler
XI. Cerrahi Dışı Tedavi Yöntemleri
XII. Portal Hipertansiyon
XIII. Varis Kanamalarının Tedavisi
XIV. Budd-Chiari Sendromu ve Venooklüzif Hastalık
XV. Karaciğer Transplantasyonu
PANKREAS
XVI. Pankreas Anatomi ve Fizyolojisi
XVII. Akut Pankreatit
XIX. Ağır Akut Pankreatitin Komplikasyonları
XX. Kronik Pankreatit
XXI. Endokrin Dışı Pankreas Tümörleri
XXII. Pankreas Endokrin Tümörleri
XXIII. Pankreas Transplantasyonu
XXIV. HPB Cerrahide Deneysel Modeller
SAFRA KESESİ VE SAFRA YOLLARI
XXV. Tanısal Yöntemler
XXVI. Kolesistolitiyaz
XXVII. Sarılıklı Hastaya Yaklaşım ve Hemobili
XXVIII. Biliyer Sepsis
XXIX. Safra Yolu Taşları
XXX. Mirizzi Sendromu
XXXI. Tekrarlayan Piyojenik Kolanjit ve Hepatolitiyaz
XXXII. Safra Yolları Yaralanmaları ve Striktürleri
XXXIII. Safra Yollarının Kistik Hastalıkları
XXXIV. Safra Kesesi Kanserleri
XXXV. Hiler Kolanjiyokarsinomlar
XXXVI. Primer Sklerozan Kolanjit
XXXVII. Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi
XXXVIII. Perkütan Biliyer Drenaj
XXXIX. Hepatopankreatobiliyer Travma

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Hepatopankreatobiliyer Cerrahi” için yorum yapan ilk kişi siz olun