KATEGORİLERİ
Kronik Kalp Yetersizliğinin Kanıta Dayalı Tedavisi
ISBN : 9786052586945
Editör : Mehmet Timur SELCUK
Yayın : Akademisyen Kitabevi
Baskı Yılı : 2019
Sayfa Sayısı : 149
Temin Süresi : 1-3 gün
ISBN : 9786052586945 Kategori :

24,00

“Kronik Kalp Yetersizliğinin Kanıta Dayalı Tedavisi” Kitabının İçindekileri:

1. Giriş
2. Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliğinde Tedavi
3. Kalp Yetersizliğinde Kullanılan İlaçlar
3.1. Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri (ADEİ)
3.2. Anjiyotensin Reseptör Blokerleri (ARB)
3.3. Anjiyotensin Reseptör Neprilisin İnhibitörü (ARNİ)
3.4. Beta Blokerler
3.5. Mineralokortikoid Reseptör Antagonistleri (MRA)
3.6. Diüretikler
3.7. İvabradin
3.8. Hidralazin- İsosorbid dinitrat (H- İSDN)
3.9. Digoksin
3.10. Vasopressin Antagonistleri
3.11. N- 3 PUFA (Omega 3- Çoklu Doymamış Yağlar)
3.12. Statinler
3.13. Antikoagülasyon
3.14. Tip V Fosfodiesteraz İnhibitörü- Sildenafil
3.15. Hormon Tedavisi ve Besin Takviyeleri
3.16. Kalp Yetersizliği Olan Gebelerde İlaç Seçimi
4. Kalp Yetersizliğinde Kullanılmaması Gereken İlaçlar
5. Kalp Yetersizliğinde Görülen Komorbid Durumlarda Tedavi
5.1. Koroner Arter Hastalığı
5.2. Kaşeksi ve Sarkopeni
5.3. Kanser
5.4. Merkezi Sinir Sistemi Hastalıkları
5.5. Diyabetes Mellitus
5.6. Erektil Disfonksiyon
5.7. Gut ve Artrit
5.8. Hipertansiyon
5.9. Hipokalemi ve Hiperkalemi
5.10. Anemi
5.11. Demir Eksikliği
5.12. Uyku Solunum Bozukluğu
5.13. Böbrek Fonksiyon Bozukluğu
5.14. Pulmoner Hastalıklar
5.15. Kapak Hastalıkları
6. Son Dönem (Evre- D Refrakter) Kalp Yetersizliği Olan Hastaların Tedavisi
7. Kalp Yetersizliği Tedavisinde İlaç Dışı Yaklaşım
7.1. Diyet- Sıvı Kısıtlaması- Yaşam Tarzı Değişikliği
7.2. Fiziksel Aktivite
7.3. Kalp Yetersizliği Hastalarının Eğitimi- Bakımı- Aşılama
8. Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliğinde Tedavi
BÖLÜM II – Kalp Yetersizliğinde Cihaz Tedavisi
1. Giriş
2. Kardiyak Resenkronizasyon Tedavi
2.1. Semptomatik Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliğinde Kardiyak Resenkronizasyon Tedavi
3. Kalp Yetersizliğinde İmplante Edilebilir Kardiyak Defibrilatör Tedavisi
3.1. İskemik Kardiyomiyopatide Ani Ölümden Birincil Koruma Çalışmaları
3.2. İskemik Olmayan Kardiyomiyopatide Ani Ölümden Birincil Koruma Çalışmaları
3.3. Kalp Yetersizliğinde Ani Ölümden İkincil Koruma Çalışmaları
3.4. Kalp Yetersizliğinde İmplante Edilebilir Kardiyak Defibrilatör Endikasyonları
Kaynaklar
Kısaltmalar

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Kronik Kalp Yetersizliğinin Kanıta Dayalı Tedavisi” için yorum yapan ilk kişi siz olun