KATEGORİLERİ
Mide Hastalıkları ve Cerrahisi
ISBN : 9786257275712 Kategori : Yayınevi :
Editör :      Ahmet AKBAŞ
Editör :    Ahmet AKBAŞ
Baskı Yılı :    2020
Sayfa Sayısı :   451
Temin Süresi :  1-3 gün

240,00

İçindekiler:

 • Bölüm 1. Mide Hastalıklarında Tarihçe
 • Bölüm 2. Midenin Embriyolojik Gelişimi ve Anatomik Yapısı
 • Bölüm 3. Mide Fizyolojisi
 • Bölüm 4. Mide Hastalıkları Semptomları
 • Bölüm 5. Mide Hastalıklarının Tanısında Kullanılan Tetkik ve Testler
 • Bölüm 6. Üst Gis Endoskopi Endikasyonları
 • Bölüm 7. Üst Gis Endoskopisinde Biyopsi Sonucunun Değerlendirilmesi ve Tedavi Yaklaşımı
 • Bölüm 8. Atrofik Gastrit Tanı ve Tedavisi
 • Bölüm 9. Peptik Ülser
 • Bölüm 10. Zollinger-Ellison Sendromu (Gastrinoma)
 • Bölüm 11. Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
 • Bölüm 12. Mide Motilitesi İle İlgili Hastalıklar
 • Bölüm 13. Hipertrofik Gastropati (Menetrier Hastalığı)
 • Bölüm 14. Dieulafoy Lezyonu Tanı ve Tedavi
 • Bölüm 15. Midede Bezoar Tanı, Klinik ve Tedavi Yaklaşımları
 • Bölüm 16. Mallory-Weiss Sendromu
 • Bölüm 17. Gastrik Volvulus
 • Bölüm 18. Erişkinde Pilor Stenozu Teşhis ve Tedavi Yaklaşımları
 • Bölüm 19. Gastrit ve Stres Ülseri Patofizyolojisi ve Korunma Yolları
 • Bölüm 20. Kostik Madde Kullanımına Bağlı Mide Yaralanmalarında Tanı ve Tedavi
 • Bölüm 21. Midenin Benign Tümörleri
 • Bölüm 22. Midenin Malign Tümörlerinde EUS Görüntüleme
 • Bölüm 23. Mide Malign Tümörlerinde Radyolojik Görüntüleme
 • Bölüm 24. Midenin Malign Tümörlerinde PET/BT ve PET/MR Görüntüleme
 • Bölüm 25. Midenin Malign Neoplazmları-Adenokarsinom
 • Bölüm 26. Midenin Malign Neoplazmları-Lenfoma
 • Bölüm 27. Mide Gastrointestinal Stromal Tümörler
 • Bölüm 28. Gastrik Nöroendokrin Neoplaziler
 • Bölüm 29. Mide Kanseri Neoadjuvan ve Adjuvan Tedavi
 • Bölüm 30. Özofagogastrik Bileşke Tümörleri
 • Bölüm 31. Erken Evre Mide Tümörlerine Yaklaşım
 • Bölüm 32. Metastatik Mide Tümörlerine Yaklaşım
 • Bölüm 33. Postgastrektomi Sendromları
 • Bölüm 34. Midenin Cerrahi Hastalıklarında Laparoskopik Yaklaşım
 • Bölüm 35. Özefajiyal ve Gastrik Endoskopik Mukozal Rezeksiyon (EMR) ve Endoskopik Submukozal Diseksiyon (ESD)
 • Bölüm 36. PEG (Perkütan Endoskopik Gastrostomi)
 • Bölüm 37. Helikobakter Pylori Tanı ve Tedavi Endikasyonları
 • Bölüm 38. Endoskopik İşlemlerde Sedasyon
 • Bölüm 39. Mide Hastalıkları Cerrahisinde Anestezi
 • Bölüm 40. Mide Hastalıklarında Stent Kullanımı
 • Bölüm 41. Mide Kanserinde Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapinin Yeri
 • Bölüm 42. Mide Kanserinde Multimodal Tedavi Yaklaşımları ve Radyoterapinin Yeri

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Mide Hastalıkları ve Cerrahisi” için yorum yapan ilk kişi siz olun