KATEGORİLERİ
Nörolojik Aciller
ISBN : 9786057874368 Kategori : , Yayınevi :
Editör :      Sultan TARLACI
Editör :    Sultan TARLACI
Baskı Yılı :    2019
Sayfa Sayısı :   622
Temin Süresi :  1-3 Gün

165,00

Bu yeni baskıda kitap hem nöroloji asistanları ve uzmanlarına yönelik olarak, hem de acil hekimleri, aile hekimlerinin günlük hekimlik uygulamalarında çözüm sunması açısından klinik pratiğe ağrılık verilerek güncellendi. Aynı zamanda hem Türkçe ifadeler açısından hem de bilimsel içerik açısından bütününde değişiklikler yapıldı. Bazı yerlerde ise daha önceden önerilen tedavi şema, sıralamalarında ve önceliklerinde değişiklikler yapılarak güncellemeler yapıldı. Hemen hemen bütün konularda yeni literatürle güncelleme yapıldı ancak aşağıdaki konular biraz daha fazla genişletildi;

• Elinizdeki güncellenen bu kitaba yeni bölümler eklendi: “Beyin ölümü”, “Hangi hastaların yoğun bakıma alınacağı”, “JFK Koma Düzelme Ölçeği-CRS-R, 2004”, ve CRS-2004’ün uygulama yönergesinin tarafımdan yapılmış çevirisi.

• İskemik inmelerde genel tedavi genişletildi. Trombolitik tedavide yeni gelişmeler kısmına, Sağlık Bakanlığının inme birimleri ve merkezleri yönergesi eklendi

• Ani-Şiddetli Baş Ağrısı konusuna cinsel aktivite baş ağrısı konusu eklendi. Küme baş ağrısı, deliryum konusu ve migren baş ağrısı konusu triptanlar yönüyle güncellendi

• Status epileptukus konusuna yeni gelişmeler eklendi

• Vestibüler nörit kısmı genişletildi

• Kitap içeriği ve klinikle ilgili temel istatistik tanımlamalar genişletildi

Elinizdeki kitap yazıldığında akut iskemik inmede trombolitik tedavi ülkemizde sadece 2-3 kurumda yapılmaktaydı. Akut iskemik inmede uygulama yönergesi ve klinik pratiğe yönelik yönergenin kitabın ilk baskısında, 2003 yılında yer alması yazarları olarak bizleri bugün bile mutlu etmekte ve o dönemden bu yana da gerçekten birçok kişiye uygulama konusunda ilham ve cesaret verdiğimizi tahmin etmekteyiz. Bugün ülkemizde birçok yerde akut iskemik inmede intravenöz, intra-arteriyel trombolitik tedavi ve mekanik trombektomi artık uygulanmaktadır.

Kitabın, Aile Hekimleri, Acil Servis Hekimleri, Nöroloji Asistan ve Uzmanlarına yararlı olacağını, iyi hekimlik uygulamalarında klinik pratikte yol gösterici olacağını umuyorum. İkinci baskıdan bu yana zaman geçse de nörolojideki temel tedavi prensipleri sık değişmiyor. Bazı yaklaşımların temel prensiplerinin değişmesi onyıllara veya yeni bilimsel sürprizlere bağlı. Ancak elinizdeki kitabın benzer kitaplardan farkı, sadece acil hastalık tedavisini (treatment) değil ilgili acil hastalığın yönetimi (management) açısından hemen hiçbir eksik içermeyecek şekilde ve bir o kadar da yazanların tecrübesini içeren, klinik pratiğe yönelik olarak hazırlanmış olmasıdır. Bu kitap sadece tedavi kitabı amacını taşısaydı, acil nöroloji açısından -diğerleri gibi- ciddi eksik olurdu.

Bu kitabın bir diğer amacı da nörolojik aciller konusunda ülkemizde kanıt temelli tek biçimli/uniform tedavi ve hastalık yönetimi planını oluşturmaktır. Bu şekilde yanlış uygulamaların oluşturacağı olası zarar riskini hekim ve hasta açısından azaltmaktır.

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Nörolojik Aciller” için yorum yapan ilk kişi siz olun