KATEGORİLERİ
Onkolojide Moleküler Hedefli Tedaviler
ISBN : 9786257275163 Kategori : Yayınevi :
Editör :      Ali Murat SEDEF
Editör :    Ali Murat SEDEF
Baskı Yılı :    2020
Sayfa Sayısı :   399
Temin Süresi :  1-3 gün

100,00

 

1. KISIM GİRİŞ

1. Bölüm Moleküler Hedefli Tedavilerde Hücre Döngüsünün Önemi

2. Bölüm Onkolojide Klinik Önemi Olan Büyüme Faktörü Reseptörleri

3. Bölüm Kanser Tedavisinde Hedeflenen Sinyal Yolakları

4. Bölüm Kanser Tedavisinde Anjiyogenez İnhibisyonu

5. Bölüm Onkolojide Kimerik RNA’ların Önemi

6. Bölüm Moleküler Hedefli Tedavi Prensipleri

7. Bölüm EGFR Hedefli Moleküler İlaçlar ve Etki Mekanizmaları

8. Bölüm HER2 Hedefli Moleküler İlaçlar ve Etki Mekanizmaları

9. Bölüm Diğer Büyüme Faktörü Reseptörlerini Hedefleyen İlaçlar ve Etki Mekanizmaları

10. Bölüm Map-Kinaz Sinyal Yolağını Etkileyen İlaçlar ve Etki Mekanizmaları

11. Bölüm PI3K/AKT/MTOR Sinyal Yolağını Hedefleyen İlaçlar ve Etki Mekanizmaları

12. Bölüm Janus Kinaz-Sinyal Transduseri-Transkripsiyon Aktivatörü (JAK-STAT)

Yolağı İnhibitörleri ve Etki Mekanizmaları

13. Bölüm Füzyon Proteinlerinin İnhibisyonunu Sağlayan İlaçlar ve Etki

Mekanizmaları (BCR-ABL, ALK, RET, ROS1)

14. Bölüm Poli Adp-Riboz Polimeraz (PARP) İnhibitörleri ve Etki Mekanizmaları

15. Bölüm Siklin Bağımlı Kinaz İnhibisyonu Sağlayan İlaçlar ve Etki Mekanizmaları

16. Bölüm Hedgehog Yolağı İnhibisyonunu Sağlayan İlaçlar ve Etki Mekanizmaları

2. KISIM MOLEKÜLER HEDEFLİ TEDAVİLERİN KLİNİK KULLANIMLARI

17. Bölüm Akciğer Kanserinde EGFR Hedefli Moleküler Tedaviler

18. Bölüm Akciğer Kanserinde ALK ve ROS-1 Hedefli Moleküler Tedaviler

19. Bölüm Akciğer Kanserinde Diğer Moleküler Hedefli Tedaviler

20. Bölüm Hormon Reseptörü Pozitif ve Triple Negatif Meme Kanserinde

Moleküler Hedefli Tedaviler

21. Bölüm HER2 Pozitif Meme Kanserinde Moleküler Hedefli Tedaviler

22. Bölüm Baş Boyun Kanserinde Moleküler Hedefli Tedaviler

23. Bölüm Primer Beyin Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedaviler

24. Bölüm Özefagus ve Mide Tümörlerinde Moleküler Hedefli Tedaviler

25. Bölüm Kolorektal Kanserlerde Moleküler Hedefli Tedaviler

26. Bölüm Pankreas Kanserlerinde Hedefe Yönelik Tedaviler

27. Bölüm Hepatosellüler Kanserde Kullanılan Moleküler Hedefli Tedaviler

28. Bölüm Nöroendokrin Tümörlerde Moleküler Hedefli Tedaviler

29. Bölüm Prostat Kanserinde Moleküler Hedefli Tedaviler

30. Bölüm Böbrek Tümörlerinde Moleküler Hedefli Tedaviler

31. Bölüm Mesane Kanserinde Moleküler Hedefli Tedaviler

32. Bölüm Jinekolojik Tümörlerde Moleküler Hedefli Tedaviler

33. Bölüm Malign Melanomda Moleküler Hedefli Tedaviler

34. Bölüm Melanom Dışı Cilt Tümörlerinde Moleküler Hedefli Tedaviler

35. Bölüm Yumuşak Doku Sarkomlarında Moleküler Hedefli Tedaviler

36. Bölüm Moleküler Hedefli Tedaviler ile Gelişen Direnç Mekanizmaları

37. Bölüm Hodgkin Lenfomada Moleküler Hedefli Tedaviler

38. Bölüm Non-Hodgkin Lenfomada Moleküler Hedefli Tedaviler

39. Bölüm Moleküler Hedefli Tedavilerin Yanıt Değerlendirmesinde

Radyolojik Görüntülemenin Yeri

3. KISIM MOLEKÜLER HEDEFLİ TEDAVİLERE ÖZGÜ YAN

ETKİLERİN YÖNETİMİ

40. Bölüm Moleküler Hedefli Tedavilere Bağlı Gelişen Hematolojik Toksisite Yönetimi

41. Bölüm Moleküler Hedefli Tedavilere Bağlı Gelişen Gastrointestinal ve Hepatik

Toksisite Yönetimi

42. Bölüm Moleküler Hedefli Tedavilere Bağlı Gelişen Dermatolojik Toksisite Yönetimi

43. Bölüm Moleküler Hedefli Tedavilere Bağlı Gelişen Pulmoner Toksisite Yönetimi

44. Bölüm Moleküler Hedefli Tedavilere Bağlı Gelişen Kardiyak Toksisite ve Yönetimi

45. Bölüm Moleküler Hedefli Tedavilere Bağlı Gelişen Renal Toksisite Yönetimi

46. Bölüm Moleküler Hedefli Tedavilerde Endokrinolojik Yan Etkiler ve Yönetimi

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Onkolojide Moleküler Hedefli Tedaviler” için yorum yapan ilk kişi siz olun