KATEGORİLERİ
Ortopedi ve Travmatolojide Nadir Vakalar
ISBN : 9786257275019 Kategori : Yayınevi :
Editör :      Erdinç GENÇ
Editör :    Erdinç GENÇ
Baskı Yılı :    2020
Sayfa Sayısı :   341
Temin Süresi :  1-3 Gün

180,00

İçindekiler:

 • Bölüm 1 Nadir Bir Boyun Ağrısı Sebebi: Torasik Outlet Sendromu ve Servikal Spina Bifida Birlikteliğis
 • Bölüm 2 Konjenital Klavikula Psödoartrozu
 • Bölüm 3 İnterskalen Blok Anestezisi Altında Donuk Omuz Manipülasyonu Komplikasyonu ve Tedavisİ
 • Bölüm 4 Nadir Görülen Bir Yaralanma, Skapula Kırığı ile Birlikte Humerus Cisim Parçalı Kırığı, Olgu Sunumu
 • Bölüm 5 Kilitli Posterior Omuz Çıkığı: Vaka Eşliğinde Tanı ve Tedavi Yönetimi
 • Bölüm 6 İnferior Omuz Çıkığı (Luksasyo Erekta) Sonrası Gelişen Eş Zamanlı Damar ve Sinir Yaralanması
 • Bölüm 7 İleri Evre Rotator Cuff Artopatisinde Revers Omuz Protezi Uygulaması
 • Bölüm 8 Travmatik Omuz Çıkığına Eşlik Eden Avülse Korakoid Proses Kırığı: Vaka Sunumu
 • Bölüm 9 Travmatik Triceps Tendonu Rüptürü
 • Bölüm 10 Atravmatik Biseps Tendon Distal Avülsiyonu ve Tedavisi
 • Bölüm 11 Pucker İşareti Varlığında Pediatrik Suprakondiler Humerus Kırık Yönetimi
 • Bölüm 12 Yenidoğan Distal Humerus Epifiz Ayrışması ve Tedavisi
 • Bölüm 13 Radius Boyun Kırığının Eşlik Ettiği Önkol İkili Kırık Olan Çocukta Tek Kemik Fiksasyonu
 • Bölüm 14 Erişkin Galeazzi Kırığında Konservatif Yaklaşım ve 1 Yıllık Takip Sonucu
 • Bölüm 15 El Bileğinde Esrarengiz Yerleşimli Yabancı Cisim
 • Bölüm 16 İzole Perilunat Eklem Çıkığı Olgusu: Perkütan Fiksasyonda Kapitolunat K-Teli Uygulaması
 • Bölüm 17 Elde Görülen Nadir Bir Tümör; SchwannomA
 • Bölüm 18 El Yerleşimli Pleksiform Schwannoma
 • Bölüm 19 Alkaptonürili Hastada Görülen Kalça ve Omuz Osteoartriti
 • Bölüm 20 Eş Zamanlı Total Kalça Protezi ve İnternal Fiksasyon ile Tedavi Edilen İpsilateral Çok Parçalı Asetabulum Kırığıyla Birlikte İntrapelvik Kalça Çıkığı.
 • Bölüm 21 5 Yaşındaki Bir Çocukta Travmatik Kalça Çıkığı
 • Bölüm 22 Konjenital Hipoputiarismli Yetişkin Hastada Bilateral Femur Başı Epifiz Kayması
 • Bölüm 23 Total Kalça Artroplastisi Revizyonunda Pelvis İçine Penetre Olan Vidanın Anterior Pelvik Yaklaşım ile Kısaltılmasını Takiben Modifiye Gibson İnsizyondan Total Kalça Revizyonunun Tamamlanması
 • Bölüm 24 Çocuk Yaşta Düşük Enerjili Travma Sonrası Asetabulum Kırıklı Çıkığı
 • Bölüm 25 Nadir Görülen Çocuk Travmatik Kalça Çıkıklarında Tedavi Yönetimi
 • Bölüm 26 Robotik Kol Yardımlı Total Kalça Artroplastısı
 • Bölüm 27 Femur Boynunda Transservikal Bölgeye Ateşli Silah Yaralanması Sonrası Konservatif Takip
 • Bölüm 28 Patella Dislokasyon Cerrahisi Sonrası Gelişen Septik Artrit Tedavisinde İlaçla İndüklenen Hipersensitivite Sendromu
 • Bölüm 29 Tramedüller Çivi ile Rotasyonda Stabilize Edilen Femur Şaft Kırığı
 • Bölüm 30 Savaş Yaralanması Sonrası Gelişen Multipl Alt Ekstermite Deformitesinin Diz Artrodezi ile Tedavisi
 • Bölüm 31 Çocuk Travmatik Femur Lateral Kondil Büyük Osteokondral Lezyon
 • Bölüm 32 Distal Femoral Fizis Kırıkları: Tip 1 Deplase Salter-Harris Kırıklı Olgu Üzerinden Önemli Noktalar
 • Bölüm 33 Femoral Deformiteye Eşlik Eden Gonartrozun Total Diz Protezi ve İntramedüller Çivi ile Tedavisi
 • Bölüm 34 Total Diz Artroplastisi ve Total Kalça Artroplastisi Sonrası Gelişen Periprostetik Femur Kırığı
 • Bölüm 35 Total Diz Artroplastisi Sonrası Travmatik Bilateral Patellar Luksasyon
 • Bölüm 36 Diz Ekleminde Tedavi Edilmemiş Çoklu Bağ Yaralanması Sonrası Gelişen İleri Evre Gonartrozun Artroplasti ile Tedavisi
 • Bölüm 37 Artroskopik Menisektomi Sonrası Septik Artrit Ve Buna Bağlı Gelişen Düşük Ayak
 • Bölüm 38 Bilateral Medial Diskoid Menisküs
 • Bölüm 39 Dizde Ön Çağraz Bağ ile Medial Patellofemoral Bağ Rüptürünün Eşlik Ettiği Posteromedial Köşe Yaralanması ve Cerrahi Tedavisi
 • Bölüm 40 Pediatrik Travmatik Patella Çıkığında Semitendinozus Otogrfeti ile Medial Patellofemoral Ligament Rekonstrüksiyonu
 • Bölüm 41 Patellar Tendonda Masif Heterotopik Ossifikasyon; Patellar Tendon Rekonstruksiyonu
 • Bölüm 42 Revizyon Diz Artroplastisi Sonrası Patellar Tendon Rüptürünün Otogreft ile Tamiri
 • Bölüm 43 Diz Medial Eklem Artrozunda Proksimal Fibular Osteotomi (PFO) Cerrahisi; Vaka Üzerinden Konu Anlatımı
 • Bölüm 44 Bilateral Tibia Tüberkül Avulsiyon Kırığı
 • Bölüm 45 Adolesan Tuberisitas Tibia Avulsiyon Kırığı
 • Bölüm 46 Tibia Plato ve Cisim Parçalı Kırığı Olan Hastada Klemp Yardımlı Redüksiyon ve Plak Uygulaması, Olgu Sunumu ve Literatür İncelemesi
 • Bölüm 47 Kronik Tibia Osteomyelitinin Rezeksiyon ve Bone Transport Yöntemi ile Tedavisi
 • Bölüm 48 Tibia Distal Kırıklarında Çivi Revizyonu ve Poller Vida Uygulaması
 • Bölüm 49 Bilateral Ardışık Aynı Seviyeden Supramalleoler Tibia ve Fibula Yetmezlik Kırığı
 • Bölüm 50 Fibular Hemimeli
 • Bölüm 51 Alkaptonüri Hastalığında Spontan Aşil Tendon Rüptürü
 • Bölüm 52 İzole Subtalar Eklem Çıkığı
 • Bölüm 53 Ayakta Nadir Görülen Bir Vaka: Müller-Weiss Hastalığı ve Cerrahi Tedavisi
 • Bölüm 54 Ayak Başparmağın Açık Çıkığı
 • Bölüm 55 Genç Hastada Ayak Başparmakta Travma Sonrası Miyaz

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Ortopedi ve Travmatolojide Nadir Vakalar” için yorum yapan ilk kişi siz olun