KATEGORİLERİ
Preoperatif Değerlendirmede İç Hastalıkları Prensipleri
ISBN : 9786257275132 Kategori : Yayınevi :
Editör :      Dr. Efe EDEM, Dr. Emin Murat AKBAŞ, Dr. Levent DEMİRTAŞ, Dr. Ali Murat SEDEF , Dr. Erdem ÇANKAYA, Dr. Nedim ONGUN
Editör :    Dr. Efe EDEM, Dr. Emin Murat AKBAŞ, Dr. Levent DEMİRTAŞ, Dr. Ali Murat SEDEF , Dr. Erdem ÇANKAYA, Dr. Nedim ONGUN
Baskı Yılı :    2020
Sayfa Sayısı :   720
Temin Süresi :  1-3 gün

220,00

İçindekiler:

 • 1. KISIM GASTROENTEROLOJİ
 • 1. Bölüm Özofagus ve Mide Patolojilerinde Preoperatif Değerlendirme
 • 2. Bölüm Karaciğer Hastalıklarında Preoperatif Değerlendirme
 • 3. Bölüm Bağırsak Hastalıklarında Preoperatif Değerlendirme
 • 4. Bölüm Gastrointestinal Sistem Kanamalı Hastalarda Preoperatif Değerlendirme
 • 5. Bölüm Karaciğer Transplantasyonu Uygulanmış Hastaya Preoperatif Yaklaşım
 • 6. Bölüm Pankreas Patolojilerinde Preoperatif Değerlendirme
 • 7. Bölüm Safra Yolları ve Safra Kesesi Patolojilerinde Preoperatif Değerlendirme
 • 8. Bölüm Gastrointestinal Sistem Operasyonu ve Gastrointestinal Sisteme Medikal Enstrumantasyon Uygulanmış Hastalarda Preoperatif Değerlendirme
 • 9. Bölüm Hepatit Hastalarında Preoperatif Değerlendirme
 • 2. KISIM HEMATOLOJİ
 • 10. Bölüm Anemide Preoperatif Değerlendirme
 • 11. Bölüm Polistemide Preoperatif Değerlendirme
 • 12. Bölüm Hücresel Hemostaz Bozukluğu Olan Hastalarda Preoperatif Değerlendirme
 • 13. Bölüm Antiplatelet Tedavi Altındaki Hastaya Preoperatif Yaklaşım
 • 14. Bölüm Trombositopeni ve Trombositozu Olan Hastalarda Preoperatif Yaklaşım
 • 15. Bölüm Hematolojik Kanserli Hastaların Ameliyat Öncesi Değerlendirilmesi ve Yönetimi
 • 16. Bölüm Kemik İliği Transplantasyonu Uygulanmış Hastaya Preoperatif Yaklaşım
 • 3. KISIM ROMATOLOJİ
 • 17. Bölüm Ailesel Akdeniz Ateşi ve Gut Hastalığında Preoperatif Değerlendirme
 • 18. Bölüm Behçet Hastalığında Preoperatif Değerlendirme
 • 19. Bölüm Dejeneratif Eklem Hastalıklarında Preoperatif Değerlendirme
 • 10. Bölüm Uzun Süreli Steroid Tedavisi Alan Hastalarda Preoperatif Değerlendirme
 • 21. Bölüm Steroid Dışı İmmünsupresif İlaç Tedavisi Alan Hastalarda Preoperatif Değerlendirme
 • 22. Bölüm Biyolojik İlaç Kullanan Hastalarda Preoperatif Değerlendirme
 • 23. Bölüm Spondiloartropatilerde Preoperatif Hazırlık
 • 24. Bölüm Romatoid Artrit Tanılı Hastada Preoperatif Değerlendirme
 • 25. Bölüm Sistemik Lupus Eritematozus Hastalarında Preoperatif Değerlendirme
 • 4. KISIM ENDOKRİNOLOJİ
 • 26. Bölüm Diabetes Mellitus Tip 1 Tanılı Hastada Preoperatif Değerlendirme
 • 27. Bölüm Diyabetes Mellitus Tip 2 Tanılı Hastada Preoperatif Değerlendirme
 • 28. Bölüm Brittle Diyabetes Mellitus’ta Preoperatif Yaklaşım
 • 29. Bölüm İnsülin Pompası Kullanan Hastada Preoperatif Değerlendirme
 • 30. Bölüm Hipoglisemi ve Preoperatif Yaklaşım
 • 31. Bölüm Gestasyonel Diabetes Mellitusta Preop Değerlendirme
 • 32. Bölüm Metabolik Sendrom ve Obezitede Preoperatif Değerlendirme
 • 33. Bölüm Malnütrisyonda Preoperatif Değerlendirme
 • 34. Bölüm Hipotiroidili Hastalarda Preoperatif Değerlendirme
 • 35. Bölüm Tirotoksikoz ve Hipertiroidizmde Preoperatif Değerlendirme
 • 36. Bölüm Hipofizer ve Hipotalamik Hastalıklarda Preoperatif Degerlendirme
 • 37. Bölüm Adrenal Krizde Preoperatif Değerlendirme
 • 38. Bölüm Hiperfonksiyon Gösteren Adrenal Bezi Kitlelerinde Preoperatif Değerlendirme
 • 39. Bölüm Bariyatrik Cerrahi Hastastalarının Preoperatif Değerlendirmesi
 • 40. Bölüm Paratiroid Hastalıklarında Preoperatif Değerlendirme
 • 5. KISIM NEFROLOJİ
 • 41. Bölüm Akut Böbrek Hasarında Perioperatif Değerlendirme
 • 42. Bölüm Kronik Böbrek Hastalığı Olan Hastada Preoperatif Değerlendirme
 • 43. Bölüm Hemodiyaliz Hastalarında Preoperatif Değerlendirme
 • 44. Bölüm Periton Diyalizi Hastalarında Preoperatif Değerlendirme
 • 45. Bölüm Asit-Baz Bozukluklarında Preoperatif Değerlendirme
 • 46. Bölüm Elektrolit Bozukluklarında Preoperatif Değerlendirme
 • 47. Bölüm Böbrek Nakilli Hastalarda Preoperatif Değerlendirme
 • 48. Bölüm Renovasküler Hipertansiyon Hastalarının Preoperatif Değerlendirilmesi
 • 5. KISIM KARDİYOLOJİ
 • 49. Bölüm Hipertansif Hastada Preoperatif Değerlendirme
 • 50. Bölüm İskemik Kalp Hastalığında Preoperatif Yaklaşım
 • 51. Bölüm Kalp Yetersizliğinde Preoperatif Yaklaşım
 • 52. Bölüm Kardiyomiyopatili Hastalarda Preoperatif Yaklaşım
 • 53. Bölüm Aritmilere Preoperatif Yaklaşım
 • 54. Bölüm Kalp Kapak Hastalığı Olan Hastalarda Preoperatif Değerlendirme
 • 55. Bölüm Periferik Vasküler Hastalıklarında Preoperatif Yaklaşım
 • 56. Bölüm Perikardiyal Hastalığı Olan Hastaların Preoperatif Değerlendirilmesi
 • 57. Bölüm Kardiyak Transplantasyon Uygulanmış Hastaya Preoperatif Yaklaşım
 • 58. Bölüm Kardiyak Cihaz İmplante Edilmiş Hastalarda Perioperatif Değerlendirme
 • 59. Bölüm Antikoagülan Tedavi Altındaki Hastaya Preoperatif Yaklaşım
 • 60. Bölüm Kalp Dışı Cerrahi Planlanan Hastalarda Preoperatif Değerlendirme
 • 61. Bölüm Pulmoner Hipertansiyonda Perioperatif Değerlendirme
 • 62. Bölüm Konjenital Kalp Hastalıklarında Kardiyak Dışı Cerrahide Cerrahi Öncesi Değerlendirme
 • 6. KISIM GÖĞÜS HASTALIKLARI
 • 63. Bölüm Astım Tanılı Hastada Preoperatif Değerlendirme
 • 64. Bölüm Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Preoperatif Değerlendirme
 • 65. Bölüm Pulmoner Emboli Ve Derin Ven Trombozu Tanılı Hastaya Preoperatif Yaklaşım
 • 66. Bölüm İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Preoperatif Değerlendirme
 • 67. Bölüm Solunum Yetmezliklerinde Preoperatif Değerlendirme
 • 68. Bölüm Uykuda Solunum Bozukluklarının Preoperatif Değerlendirilmesi
 • 7. KISIM GERİATRİ
 • 69. Bölüm Geriatrik Hastalarda Preoperatif Değerlendirme
 • 8. KISIM ONKOLOJİ
 • 70. Bölüm Onkolojik Hastada Preoperatif Değerlendirme
 • 9. KISIM NÖROLOJİ
 • 71. Bölüm Nörolojik Hastalarda Preoperatif Değerlendirme
 • 10. KISIM ALERJİ İMMUNOLOJİ
 • 72. Bölüm Otoimmünite ve İmmün Yetersizlikte Preoperatif Yaklaşım
 • 12. KISIM BAZI ÖZEL DURUMLAR
 • 73. Bölüm Gebelikte Preoperatif Yönetim
 • 74. Bölüm Nötropenik Hastalarda Preoperatif Değerlendirme
 • 75. Bölüm Hipertansif Acillerde Preoperatif Değerlendirme
 • 76. Bölüm Anafilaksi Öyküsü Olan Hastaların Preoperatif Değerlendirilmesi
 • 77. Bölüm İlaç ve/veya Besin Alerjisi Olan Hastalarda Preoperatif Değerlendirme
 • 78. Bölüm Madde Kullanım Bozukluğunda Preoperatif Değerlendirme
 • 79. Bölüm Yoğun Bakım Hastasının Preoperatif Değerlendirilmesi

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Preoperatif Değerlendirmede İç Hastalıkları Prensipleri” için yorum yapan ilk kişi siz olun