KATEGORİLERİ
Tanı Testleri Cep Kitabı
ISBN : 9789752775008 Kategori : , , Yayınevi :
Editör :      Diana Nicoll – Doğan Yücel
Editör :    Diana Nicoll – Doğan Yücel
Baskı Yılı :    2014
Sayfa Sayısı :   648
Temin Süresi :  1-3 gün

180,00

 

Kitabın Önemli Özellikleri

Dörtyüz elliden fazla test kesin, bağıntılı ve kolay okunur bir formatta sunuldu.
İki düzineden fazla yeni laboratuvar testi kapsamlı olarak verildi.
Moleküler ve genetik testler ile farmakogenetik testlerin eklenmesiyle kapsam genişletildi.
Temel ekokardiyografi konusunda yeni bir bölüm eklendi.
Mikrobiyoloji kapsamı gelişmekte olan veya yeniden gelişen patojenler ve enfeksiyöz ajanların eklenmesiyle güncellendi.
Kapsanan alanlar: İç hastalıkları, pediatri, cerrahi, nöroloji, kadın hastalıkları ve doğum.
Değişik işlemlerin ve testlerin maliyeti ve riskleri verildi.
Tüm literatür atıfları PubMed referans numaraları (PMID) ile birlikte verildi.
Hızlı başvuru için arka kapakta bir indeks verildi.
Organizasyon

Bu cep referans el kitabının tüm tanısal testleri ve hastalık durumlarını kapsaması amaçlanmadı. Yazarlarca en sık karşılaşılan ve genel tıp uygulamalarıyla ilgili test ve hastalıklar seçildi.

Kitap 10 bölüme ayrılmıştır:

Tanı Testleri ve Tıbbi Karar Oluşumu
Hasta Başı Testler ve Provider-Performed Mikroskobi
Yaygın Kullanılan Laboratuvar Testleri: Seçim ve Yorum
Terapötik İlaç Takibi ve Farmakogenetik Testler: Prensipler ve Test Yorumlama
Mikrobiyoloji: Test Seçimi
Tanısal Görüntüleme: Tetkik Seçimi ve Yorumlama
Temel Elektrokardiyografi ve Ekokardiyografi
Farklı Tanılarda Tanısal Testler
Tanısal Algoritmalar
Nomogramlar ve Referans Materyal
Bu Baskıdaki Yenilikler

İki düzineden fazla yeni veya esaslıca revize edilen klinik laboratuvar testleri; bunlar: İdrar albümini, beta-hCG, CCP antikoru, çölyak hastalığı serolojisi, serum C-telopeptit ve idrar N-telopeptit, dehidroepiandrosteron, östradiol, glukagon, hepatit E, intrinsik faktör bloke eden antikor, idrarda iyot, adacık hücre antikoru, kappa ve lambda hafif zincir, osteokalsin, pankreatik elastaz, Quantiferon TB, somatostatin ve tiroid stimüle eden immünglobulin.
Gelişmekte olan (yeni) veya yeniden gelişen patojenler ve enfeksiyöz ajanlar için mikrobiyolojik testler.
Diagnostik yaklaşımlarla ilgili iki düzineden fazla yeni veya esaslı değişiklik yapılan tablo ve algoritmalar; bunlar: Amenore veya oligomenore; çeşitli hastalıklarda assit ve assidik sıvı profilleri; otoantikorlar; değişik genetik hastalıklarda moleküler tanı testleri; hepatit B virüsü enfeksiyonunda sık görülen serolojik test şablonları; hemokromatozis; hiperaldosteronizm; kadın infertilitesi; lösemi ve lenfomaların sınıflandırılması ve immünofenotiplendirilmesi; akut pankreatit indeksi; pulmoner emboli [pulmoner emboli olasılığının değerlendirmek için revize Genova Skoru, prognostik model (PESI Skoru) ve risk değerlendirme dahil]; tedavi edilmemiş sifilisli hastaların klinik ve laboratuvar tanısı; talasemi sendromlarının genetik ve laboratuvar özellikleri; transfüzyonda kan komponentleriyle tedavi; valvuler kalp hastalıklarında tanısal değerlendirmedir.
Hedef Kitle

Tıp öğrencileri klinik rotasyonları sırasında bu cep kitabında tanısal laboratuvar, mikrobiyoloji ve görüntüleme çalışmaları, elektrokardiyografi ve ekokardiyografi alanında kısa bir özet bulacaklardır.
Yoğun tempoda çalışan ev görevlileri, hekim asistanları, uygulamada yer alan hemşireler ve hekimler uygun hasta yönetimi için yararlı net organizasyon ve güncel literatür bilgilerini bulacaklardır.
Hemşireler ve diğer sağlık çalışanları hasta yönetiminde laboratuvar testlerinin kullanımı bakımından Kitabı format ve kapsam olarak değerli bulacaklardır.

Sık kullanılan 450’yi aşkın tanısal testin hızlı seçimi ve yorumu için bir referans rehber

Kapsam

İç hastalıkları, çocuk hastalıkları, cerrahi, nöroloji, kadın hastalıkları ve doğum, aile hekimliği alanında kullanılan testler
İçerik

Tanı testlerinin maliyet ve riskleri
Kanıta dayalı bilgi
Anormal test sonucu görülen hastalıklar ve bu testlerin klinik duyarlılıkları
Kullanılan kaynaklar için atıflar ve PubMed numaraları (PMID)
Yirmidördü aşkın YENİ klinik laboratuvar test girişi, 6 YENİ ayırıcı tanı tablosu, 5 YENİ tanısal algoritma
Hasta başı testler, kliniklerde yapılan testler, farmakogenetik testler ve tanısal ekokardiyografi alanlarında YENİ bölümler.

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Tanı Testleri Cep Kitabı” için yorum yapan ilk kişi siz olun