KATEGORİLERİ
Temel Odyolojik Testler
ISBN : 9786057874290 Kategori : Yayınevi :
Editör :      Mehmet Akşit
Editör :    Mehmet Akşit
Baskı Yılı :    2019
Sayfa Sayısı :   140
Temin Süresi :  1-3 Gün

75,00

Bu kitap, saf ses, konuşma testleri ve timpanometrik ölçümlerin yorumlanmasına yönelik bir yardımcı ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Odyolojiye giriş kitabı veya referans kitap olarak algılanmamalıdır. Kapsadığı konularda ayrıntılı teorik bilgilere ve tartışmalara girilmemiştir. Hazırlanma amacı oldukça sınırlıdır: Odyoloji öğrencilerinin temel odyolojik testleri bir bütün olarak yorumlamasına yardımcı olmak.

Odyoloji kliniklerindeki temel sorunlardan biri, tanısal yorumun “iletim tipi işitme kaybı” veya “sensorinöral işitme kaybı” gibi geniş bir patolojik bölgeyi içermesidir. Özellikle “mikst tip işitme kaybı” terimi tüm kulağı hatta işitme sinirini içeren bir patolojik bölge tanımı yapmaktadır. Oysa olası patolojik bölgenin daraltılması, odyolojik raporun tanısal değerini arttıracaktır. Örneğin, işitme kaybının nedeninin dış tüylü hücreler olduğu düşünülüyorsa, ön tanıda “sensorinöral işime kaybı” yerine, “dış tüylü hücre deformasyonuna bağlı koklear patoloji” demek hem bilimsel hem de klinik anlamda çok daha değerli olacaktır. Bu anlayış temelinde kitabın ana hedeflerinden biri, işitme kaybının ortaya çıktığı bölge veya organı mümkün olduğu kadar daraltarak tanılamaktır. En azından okuyucuyu bu temelde yorum yapmaya yönlendirmektir.

Klinik uygulama ve yorumlamada zorluk yaşanan konulardan ikisi  “maskeleme” ve “timpanometrik testler”dir. Maskeleme yöntemlerinin kliniklerde belirli bir standarta oturamamasının temel nedeni, uygulama mantığının tam olarak anlaşılamamış olmasıdır. Timpanometrik testlerin, özellikle akustik refleks ve refleks sönümlenmesi ölçümlerinin yaygın olarak kullanılmamasının nedeni ise testin dayandığı bilimsel temelin, testin öneminin ve tanısal değerinin yeteri kadar bilinmemesidir. Kitapta, özellikle bu iki konu uygulama örnekleriyle genişletilerek anlatılmıştır.

Konu anlatımları, odyolojik rapor örnekleriyle zenginleştirilmiştir. Rapor örneklerindeki amaç, öğrencilerin odyolojik testleri bütünsel olarak yorumlamalarına yardımcı olabilmektir. Örneklerde, işitme kaybına neden olan farklı patolojiler tanımlanmıştır.

Son bölümde, öğrencilerinin kendi bilgilerini değerlendirmeleri için çözümleri verilmiş dört ayrı test sınavı hazırlanmıştır. Test sorularının esas olarak yoruma dayalı olarak cevaplandırılması amaçlanmıştır.

Okuma akışkanlığını sağlamak amacıyla kitabın başına kitapta kullanılan kısaltmaların açıklamaları, sonuna ise bazı temel kavramların sözlük anlamları eklenmiştir.

İçeriğinden anlaşılacağı gibi kitabın hedef kitlesi esas olarak odyoloji lisans ve ön lisans öğrencileridir. Bunun yanı sıra klinik uygulama örnekleri ve tanıya yönelik yorumlama bölümlerinden klinik odyologların da yararlanabileceği düşünülmüştür.

Kitabın hazırlanmasında yardımlarını esirgemeyen Dr.Ebru Kösemihal,
Dr.Selhan Gürkan ve eşim Dr.Zeynep Akşit’e teşekkürü borç bilirim.

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Temel Odyolojik Testler” için yorum yapan ilk kişi siz olun