KATEGORİLERİ
Temel Onkoloji
ISBN : 9786257275187 Kategori : Yayınevi :
Editör :      Ali Murat SEDEF
Editör :    Ali Murat SEDEF
Baskı Yılı :    2020
Sayfa Sayısı :   532
Temin Süresi :  1-3 Gün

160,00

İÇİNDEKİLER

1. KISIM TÜMÖR BİYOLOJİSİ

1. Bölüm Kanser Biyolojisinin Temelleri

2. Bölüm Hücre Siklusu ve Kontrol Noktaları

3. Bölüm Tirozin Kinaz Aktivitesine Sahip Büyüme Faktörü Reseptörleri

4. Bölüm Tirozin Kinaz Reseptörlerinin Sinyal Yolakları

5. Bölüm Kanserde Tirozin Kinaz Dışındaki Sinyal Yolakları

6. Bölüm Apoptozis ve Kanser

7. Bölüm Otofaji ve Kanser

8. Bölüm Tümörün Hücre Ölümüne Karşı Direnç Mekanizmaları

9. Bölüm Onkogenezde İnvazyon ve Metastaz Biyolojisi

10. Bölüm Tümör Anjiogenezisi

11. Bölüm Tümör Anjiogenezisini Hedeflemeye Yönelik Terapötik Yaklaşımlar

12. Bölüm Tümör Biyolojisinde Telomeraz Aktivitesinin Önemi

13. Bölüm Kanser Metabolizması

14. Bölüm Tümör Mikroçevresi

15. Bölüm Kronik İnflamasyon ve Kanser

16. Bölüm Tümör Heterojenitesi

17. Bölüm Mikrobiyata ve Kanser

18. Bölüm Tümör İmmünolojisi

19. Bölüm Kanserde İmmun Sistemden Kaçış Mekanizmaları

20. Bölüm Karsinogenezde Radyasyon Hasarı

2. KISIM KARSİNOGENEZDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ

21. Bölüm Gen Yapısına Genel Bakış

22. Bölüm Tümör Gelişiminin Genetik Temelleri

23. Bölüm Neoplazinin Başlangıcında ve İlerlemesinde Onkogenler

24. Bölüm Yeni İlaçların Hedefi Olarak Onkogenler

25. Bölüm Tümör Supressör Genler

26. Bölüm DNA Hasarı ve Onarımı

27. Bölüm Kanserde ve Kanser Epigenomunda DNA Metilasyonu ve Önemi

28. Bölüm Kanserde Değişmiş DNA Metilasyonunun Klinik Etkileri

29. Bölüm Moleküler Karsinogenezis

30. Bölüm Onkogenezde Epigenetik Değişiklikler

31. Bölüm Driver ve Passenger Mutasyonlar

32. Bölüm Kanser Kök Hücre Hipotezi

33. Bölüm Kök Hücre Biyolojisi ve Kanser Tedavisindeki Kullanım Alanları

34. Bölüm Kanserde Gen Tedavileri

35. Bölüm Kanser Genomiği ve İlaç Direnci

36. Bölüm Kanser Biyoinformatiği

37. Bölüm Kanserde Mikrosatellit İnstabilite ve Klinik Hedefleri

38. Bölüm Onkolojide Bireyselleştirilmiş Tedavi Stratejileri

39. Bölüm Onkolojik İlaçlarda Biyobenzer Teknolojisi

40. Bölüm Onkolojide Genetik Danışmanlık

3. KISIM ETİYOLOJİ VE EPİDEMİYOLOJİ

41. Bölüm Onkolojide Epidemiyolojik Yöntemler

42. Bölüm Tütün ve Kanser Epidemiyolojisi

43. Bölüm Tütün Ürünlerinde Kanserojenler ve Kanser Gelişim Süreçleri

44. Bölüm Onkojenik Virüsler

45. Bölüm Kanserde İnflamasyonun Rolü

46. Bölüm Kanser Gelişiminde Kimyasal Faktörler

47. Bölüm Kanser Gelişiminde Diyet Faktörleri

48. Bölüm Kanser Gelişiminde Obezite ve Fiziksel Aktivitenin Önemi

4. KISIM ONKOLOJİDE TARAMA YÖNTEMLERİ VE KORUNMA

49. Bölüm Tarama Testlerinin ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi

50. Bölüm Meme Kanseri Tarama Yöntemleri

51. Bölüm Kolon Kanseri Tarama Yöntemleri

52. Bölüm Gastrointestinal Sistemin Diğer Kanserlerinin Tarama Yöntemleri

53. Bölüm Jinekolojik Kanserlerde Tarama Yöntemleri

54. Bölüm Akciğer Kanserinde Tarama Yöntemleri

55. Bölüm Prostat Kanserinde Tarama Yöntemleri

56. Bölüm Cilt Kanserinde Tarama Yöntemleri

57. Bölüm Jinekolojik Tümörlerde Koruyucu Aşılar

58. Bölüm Kanser Riskini Azaltan Ajanlar

5. KISIM KALITSAL KANSER SENDROMLARI

59. Bölüm Kalıtsal Kanser Sendromları Meme Kanseri için Yüksek

Risk Altındaki Hastalar

60. Bölüm Herediter Diffüz Mide Kanseri

61. Bölüm Kalıtsal Endometrial Kanser (LYNCH Sendromu)

62. Bölüm Kalıtsal Over ve Endometrium Kanserinin Cerrahi Profilaksisi

63. Bölüm Ailesel Adenomatöz Polipozis. MUTYH İlişkili Polipozis ve LYNCH Sendromu

64. Bölüm Jinekolojik Kanserlerin Moleküler Sınıflandırması

65. Bölüm Sayısal Cinsiyet Kromozom Düzensizlikleri ve Kanser

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Temel Onkoloji” için yorum yapan ilk kişi siz olun