KATEGORİLERİ
Toplum Ruh Sağlığının Geliştirilmesinde Temel Konu Ve Kavramlar
ISBN : 9786258103045 Kategori : , Yayınevi :
Editör :      Prof. Dr. M. Olcay ÇAM Prof.Dr. Ayşegül DÖNMEZ
Editör :    Prof. Dr. M. Olcay ÇAM Prof.Dr. Ayşegül DÖNMEZ
Baskı Yılı :    2022
Sayfa Sayısı :   269
Temin Süresi :  Hemen Teslim

140,00

ÖNSÖZ

 

“Görmeye (Yapmaya) hazır değilsen, hergün gözünün önünden geçeni göremezsin.”
M. Olcay ÇAM
Toplum ruh sağlığı hemşireliği tezli yüksek lisans programını (uzun süren top-
lum ruh sağlığı hemşireliği bilgi birikimimizin bir sonucu olarak) enstitüye teklif
ettiğimizde gerekçelerimizi ve açıklamalarımızı dinleyen tüm enstitü kurulu öğ-
retim üyeleri memnuniyetle olur vermişti. Hemşirelerin sağlık çalışanları içindeki
özel yerinin topluma yansıyan bir boyutu olarak bu programın ülkemiz için hat-
ta gittikçe küçülen dünya açısından da değerli bir program olduğunun bilincin-
deydim. Bu bir tarihi görevdi benim için. Elbette programı başlatmak önemliydi,
ancak yetmezdi, geliştirmek gerekiyordu. Program içeriğini uygularken, geliştirir-
ken, toplum ruh sağlığı ve bakımı konularını içeren çeşitli derslerde ülkemizdeki
mevcut durumu değerlendirmek, gelişmiş ülkelerdeki işleyişi de öğrenip örnek-
ler alarak bilgi kapsamımızı genişletmeye çalışıyorduk. Toplumumuzdaki her bi-
reyin bedensel ve ruhsal olarak olabildiğince sağlıklı yaşamlar sürmesi umut ve
hayallerini sürekli içimizde taşıyorduk. Bu dersleri alan öğrencilerimiz de dersler
sırasında heves ve heyecanımızı paylaşarak, dersin olabildiğince verimli geçme-
sini sağlamaya çalışıyorlardı. Bu süreçte geliştik, birbirimizi de geliştirdik. Yoğun
geçen bu birkaç yılın yazılı belleğini oluşturmak üzere, bu kitabın yazılması ge-
reği ortaya çıktı. Mesleğimizdeki toplum ruh sağlığı hemşireliği alanımıza özgü
toplumsal belleğimizdeki yerini alarak gelecekteki bilgi birikiminin artışına yol
açacak, öncü bir kaynak olmak üzere; bu kitabın ortaya çıkmasında varlıklarıyla,
destekleriyle bizimle olan tüm öğrencilerimize bu kitabı atfediyoruz.
Bu pandemi sürecinde dünya daha bir küçülmüştür. Dünyadaki her şey ülkemi-
zi, ülkemizdeki her şey de dünyaya yansımıştır. Ruh ve beden sağlığının bir bütün
olduğunu düşündüğümüzde ve sağlığın bir insan hakkı olarak her insan için hak
olduğunu düşündüğümüzde, bu bilinçle ve pandeminin de insanlığa öğrettikleriy-
le, insanlık tarihinin bu döneminde bizden de olumlu, bilgi destekli bir esinti olma-
sı açısından bu kitabın yazılması önemlidir.
Gelecek nesiller için daha yaşanılası bir dünya hayalimle, dünyanın ve ülke-
mizin her köşesinde her bireyin sağlık, huzur ve refah içinde yaşadığı bir dünya
hayallerim ve isteğim için…
Bu kitabın yazılarak tarihteki yerini almasıyla, tarihi ve değerli bir görevi yeri-
ne getirmeye çalıştığımız kanısındayım.
M. Olcay ÇAM
İzmir, 1 Eylül 2021

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Toplum Ruh Sağlığının Geliştirilmesinde Temel Konu Ve Kavramlar” için yorum yapan ilk kişi siz olun