KATEGORİLERİ
Toraks Tümörleri
ISBN : 9786052585498 Kategori : Yayınevi :
Editör :      Ahmet Taner SÜMBÜL , Ali Murat SEDEF , Yurday ÖZDEMİR
Editör :    Ahmet Taner SÜMBÜL , Ali Murat SEDEF , Yurday ÖZDEMİR
Baskı Yılı :    2019
Sayfa Sayısı :   421
Temin Süresi :  1-3 Gün

200,00

İÇİNDEKİLER

 

1…. Akciğer Kanseri Epidemiyoloji ve Etyopatogenezi / Dilek ERDEM

 

2…. Akciğer Kanserinde Genetik ve Epigenetik Değişiklikler / Ebru KARCI

 

3…. Akciğer Kanserinde Tarama Yöntemleri ve Erken Tanıda Gelişmeler / Taner KAYA

 

4…. Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri / Efraim GÜZEL

 

5…. Akciğer Kanseri Tanısında Bronkoskopik Yaklaşım / Oya BAYDAR TOPRAK

 

6…. Akciğer Kanserlerlerinde Pet/Bt’nin Yeri / Cihan GÜNDOĞAN

 

7…. Akciğer Kanserinde Likid Biopsinin Yeri / Aydın DEMİRAY

 

8…. Akciğer Kanseri’nde Yeni Nesil Dizileme Yöntemleri / Sevcan TUĞ BOZDOĞAN, Atıl BİŞGİN, İbrahim BOĞA

 

9…. Akciğer Kanserinde Güncel Tnm Evrelemesi / Sibel KARA

 

10.. Akciğer Kanseri Evrelemesinde Güncel Değişiklikler / Veysel HAKSÖYLER

 

11.. Akciğer Kanserinde Minimal İnvaziv Mediastinal Evreleme Yöntemleri / Oya YILDIZ

 

12.. Akciğer Kanserinde Prognostik ve Prediktif Faktörler / Ahmet SEZER

 

13.. Soliter Pulmoner Nodüle Yaklaşım / Burcu SAVUR VAROL

 

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİ

 

14.. Erken Evre Akciğer Kanserinde Minimal İnvaziv Cerrahi Seçenekler / Hasan Oğuz KAPICIBAŞI

 

15.. Erken Evre Akciğer Kanseri’nde Küratif Ve Adjuvan Radyoterapi / Şükran ŞENYÜREK

 

16.. Evre 1 ve Evre 2 Hastalıkta Adjuvan Sistemik Tedavi / Hüseyin MERTSOYLU

 

17.. Evre 3 Hastalıkta Cerrahi Tedavi / İsmail Ertuğrul GEDİK

 

18.. Evre III Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde Radyoterapinin Yeri / Yurday ÖZDEMİR

 

19.. Evre 3 Hastalıkta Kemoradyoterapi Sonrası Konsolidasyon Tedavisi / Alper SONKAYA

 

20.. Superior Sulkus (Pancoast) Tümörlerine Yaklaşım / Selnur ÖZKURT

 

21.. Metastatik Driver Mutasyonu Olmayan Hastalıkta Sistemik Kemoterapi / Şafak YILDIRIM

 

22.. Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri’nde İdame Tedavi’nin Yeri / Sinan KOCA

 

23.. Epidermal Growth Faktör Reseptör Mutasyonu Olan Metastatik Küçük Hüceli Dışı Akciğer Adenokarsinomu Hastalarının Birinci Basamak Tedavisi / Tolga KÖŞECİ

 

24.. Metastatik Alk Ve Ros-1 Pozitif Hastalıkta Sistemik Tedavi Seçenekleri / Gülcan BULUT

 

25.. Akciğer Kanserinde Kullanılan Tirozin Kinaz İnhibitörlerine Karşı Gelişen Direnç Mekanizmaları ve Tedavi Yaklaşımları / Tülay KUŞ

 

26.. Metastatik Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde İmmunoterapinin Yeri / Tuğba BAŞOĞLU

 

27.. Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde Oligometastatik Hastaya Yaklaşım / Necla DEMİR

 

28.. Santral Sinir Sistemi Metastazlarında Radyoterapi Uygulamaları / Sedenay OSKEROĞLU KAPLAN

 

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERLERİ

 

29.. Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Lokalize Hastalıkta Kombine Tedavi Modaliteleri / Dicle ASLAN

 

30.. Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Lokalize Hastalıkta Sistemik Kemoterapi Seçenekleri / Sema TÜRKER

 

31.. Lokal Evre Hastalıkta Küratif Tedavi Sonrası Radyoterapi Yaklaşımları / Fuzuli TUĞRUL

 

32.. Yaygın Evre Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Sistemik Tedavi / Özgen Ahmet YILDIRIM

 

33.. Yaygın Evre Hastalıkta Toraksa Radyoterapinin Rolü / Esra KEKİLLİ

 

34.. Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Profilaktik Beyin Işınlaması / Seda ERÖZ

 

35.. Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde İmmünoterapi’nin Yeri / Atike Gökçen DEMİRAY

 

MEZOTELYOMA

 

36.. Malign Plevral Mezotelyoma Epidemiyolojisi / Hayriye ŞAHİNLİ

 

37.. Malign Plevral Mezotelyomada Tanı ve Evreleme / Ali DURMAZ

 

38.. Malign Plevral Mezotelyoma’da Cerrahi Tedavi Seçenekleri / Alper AVCI, Cemal ÖZÇELİK

 

39.. Malign Plevral Mezotelyoma’da Sistemik Tedavi / Halis YERLİKAYA

 

40.. Mezetolyamada Radyoterapinin Yeri / Hasan Suat ARSLANTAŞ

 

41.. Mezotelyomada İmmünoterapinin Yeri / Hacer DEMİR

 

AKCİĞER NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ

 

42.. Akciğer Nöroendokrin Tümörlerinde Sınıflama ve Evreleme / İsmail BEYPINAR

 

43.. Akciğer Nöroendokrin Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi / Eyüp Halit YARDIMCI

 

44.. Akciğer Nöroendokrin Tümörlerinde Sistemik Tedavi / Ali Ayberk BEŞEN, Hüseyin MERTSOYLU

 

TİMOMA / TİMİK KARSİNOMLAR VE TRAKEAL TÜMÖRLER

 

45.. Timoma ve Timik Karsinomda Sistemik Tedaviler / Ali OĞUL

 

46.. Timoma ve Timik Karsinom Tedavisinde Radyoterapinin Yeri / Mete GÜNDOĞ

 

47.. Trakeal Tümörlere Yaklaşım / Özgür AÇIKGÖZ

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Toraks Tümörleri” için yorum yapan ilk kişi siz olun