KATEGORİLERİ
Yüksek Yargı Kararlarında Tıbbı Uygulama Hataları
ISBN : 9786052580233
Editör : Prof.Dr.Osman CELBİŞ , Prof.Dr.Hayri KESER
Yayın : Akademisyen Kitabevi
Baskı Yılı : 2018
Sayfa Sayısı : 406
Temin Süresi : 1-3 gün
ISBN : 9786052580233 Kategori :

120,00

“Yüksek Yargı Kararlarında Tıbbı Uygulama Hataları” Kitabının İçindekileri:

 • 1. Tanım
 •        1.1. Malpraktis
 •        1.2. Komplikasyon
 •        1.3. İzin Verilen Risk Alanı
 •        1.4. Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu
 •               a. Eylem veya eylemsizliğin bulunması
 •               b. Fiilin hukuka uygunluğu
 •               c. Zararın doğmuş olması
 •               d. Uygulama ile sonuç arasında uygun nedensellik (illiyet) bağı bulunması
 •        1.5. Hizmet Kusuru
 •        1.6. Kişisel Kusur
 •        1.7. Hizmet ve Kişisel Kusur Ayırımı
 •        1.8. Elektronik İmza
 • 2. Hekimin Sorumluluğu
 •        2.1. Suç bildirimi (ihbar yükümlülüğü)
 •        2.2. Sır saklama borcu (Meslek sırrı)
 •        2.3. Sadakat borcu
 •        2.4. Özen borcu
 • 3. Konularına Göre Olgu Örnekleri İle Yüksek Yargı Kararları
 •        A. Hukuk Davaları İle İlgili Örnekler
 •               A.1. Ehliyetsiz Kişilerin Tıbbi Girişimi
 •               A.2. Aydınlatılmış Onam Almama veya Eksik Alma
 •               A.3. Eksik veya Yanlış Tanı
 •               A.4. Yetersiz Takip ve Müdahalede Gecikme
 •               A.5. Gerekli Konsültasyon İstememe
 •               A.6. Komplikasyonun geç teşhis edilmesi
 •               A.7. Komplikasyona Yönelik Zamanında Müdahale Yapma/Yapmama
 •               A.8. Dikkat ve Özen Eksikliği
 •               A.9. Yetersiz (Eksik) Tedavi
 •               A.10. İcap Nöbeti
 •               A.11. Kişisel Kusurdan Kaynaklı Tıbbi Uygulama Hataları
 •                      a. Tıbbi kayıtların saklanması
 •                      b. Organizasyon kusuru
 •                      c. Dikkat ve Özen eksikliği
 •                      d. Kamu hizmetinin kötü işletilmesi
 •                      e. Ambulans verilmemesinin ağır hizmet kusuru olması
 •               A.13. Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki
 •               A.14. Bilirkişi İncelemesine Gerek Olmayan Durumlar
 •               A.15. Yargı Denetimine Elverişli Rapor Alınması
 •               A.16. Bilirkişi Raporuna İtiraz
 •        B. Ceza Davaları İle İlgili Örnekler
 •               B.1. Yetersiz (Eksik) Tedavi
 •               B.2. Gerekli Konsültasyon İstememe
 •               B.3. Yetersiz/Yanlış Takip
 •               B.4. Komplikasyona Bağlı Yaralanma veya Ölüm
 •               B.5. Eksik veya Yanlış Tanı
 •               B.6. Komplikasyona Yönelik Zamanında Müdahale Yapmama
 •               B.7. Hasta Sevki
 •               B.8. İlliyet Bağı
 •               B.9. Gerekli Koşulları Sağlamadan Tıbbi Müdahale
 •               B.10. Malpraktis Olgularında Otopsinin Önemi
 •               B.11. Ehliyetsiz Kişilerin Tıbbi Girişimi
 •               B.12. İcap Nöbeti
 •               B.13. Dikkat ve Özen Eksikliği
 •        C. Malpraktis Konularını İlgilendiren Kanun Maddelerimiz:
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 • Türk Ceza Kanunu
 • Türk Borçlar Kanunu
 • Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına
 • 1219 Sayılı Kanuna Ek Ve Değişiklik Getiren Muvzuatın Veya Anayasa Mahkemesi Kararlarının Yürürlüğe Giriş Tarihini Gösterir Tablo
 • Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği
 • Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
 • Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Yüksek Yargı Kararlarında Tıbbı Uygulama Hataları” için yorum yapan ilk kişi siz olun